Korter werken is beter

Tekort aan personeel in het onderwijs en in talkshows opgeroepen “deskundigen” wijzen meteen op het hoge aantal mensen dat er in deeltijd werkt. De verwende prinsesjes zoals een columniste hen noemt willen niet werken en het tekort zou gelijk zijn opgelost als zij dat wel zouden doen.
Zo eenvoudig zit de wereld niet in elkaar. Trump twitterde over luie Fransen, want die werken maar 32 uur. Maar de Fransen zijn in die 32 uur wel productiever dan de Amerikanen met hun lange dagen waarin zij blijkbaar niet zoveel werken. Uit onderzoek is hetzelfde naar voren gekomen. Mensen zijn productiever in een 4 daagse werkweek dan in een 5 daagse. En gelukkiger.

Toyota voerde in haar Zweeds servicecenter al in 2003 een verkorte werkdag in. Werknemers productiever en gelukkiger, maar ook de winst nam toe. Hier roept iedereen dat hij of zij zo hard werkt, maar wat is dat hard werken dan? Veel uren aanwezig zijn zegt niets tonen de Amerikanen aan. De voormalig ceo van ING Tilmant beweerde dat hij bijna 24 uur per dag werkte. Hij vond dat zijn nachtrust ook in het belang van de bank was en dus eveneens tot werktijd gerekend mocht worden. Echt hard werken doen in ons land voornamelijk de mensen die het slechtst betaald worden en arbeidsmigranten. En zij krijgen ook nog het minst respect. Geluk zal hun harde werken niet brengen en Rutte 1 na Rutte 2 en Rutte 3 schraapt telkens meer van hun karige salaris af.

Finland gaat met haar nieuwe premier Sanna Marin mogelijk naar een 6-urige werkdag. Het land is al het gelukkigst en dat gaat zij nog wat vergroten. Hoewel harde klappen gehad door de crisis heeft het land haar sociale stelsel overeind gehouden en haar uitstekende onderwijs behouden.
Een belastingdruk van 50% vindt de Fin prima, ontduiken is er een schande.
Het land wist de Sovjets buiten de deur te houden door het communisme in de praktijk te brengen. Zo hadden de Russen het zelf ook moeten doen. Zij vielen er niet binnen. Het neoliberalisme na het vallen van de muur ook niet, maar Nokia kon er wel enorm opbloeien. De Finnen gaan voort op de socialistische weg, zij weten: korter werken is beter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *