Law and order

De partij van law and order, de VVD, heeft haar stempel nu al decennia op ons regeringsbeleid kunnen drukken. Dat betekende flinke reorganisaties bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie waarbij politie en rechterlijke macht zijn samengevoegd. Het enige zichtbare resultaat is een ernstige verslechtering van beide diensten, niet alleen wat betreft prestaties, ook zijn er enorme achterstanden ontstaan en is het rechtssysteem ontoegankelijker geworden.

Terwijl de rechtse partijen de bevoegdheden van de politie hebben verruimd en de strafmaat voor veel zaken zwaarder hebben gemaakt is er ten aanzien van het bedrijfsleven juist een omgekeerd proces te zien. Toezicht op diensten en producten vond de VVD niet nodig, in de Kamer werd doorlopend betoogd dat ondernemers daar zelf wel voor zouden zorgen. Welnu, zelfs de biologische boeren zijn niet allemaal vies van wat gesjoemel. De controle op hun handelen vindt hooguit één keer per jaar plaats en zij kunnen zelf wel bijhouden wanneer dat ongeveer is. Bij slachterijen wordt de zeldzame controleur weggestuurd als hij zijn komst niet heeft aangekondigd, of hij wordt, zoals onlangs in Drachten gebeurde, gemolesteerd. Opslagtanks voor chemicaliën worden eens in de 40 jaar gecontroleerd op lekkage en in de bouw is van bouwtoezicht door de overheid geen sprake meer, dus stort er zo nu en dan een parkeergarage in of valt er een balkon naar beneden. Controle op de belastingaangifte is er slechts voor de burger, als jouw bedrijf groot genoeg is mag je zelf aangeven hoeveel belasting je denkt te moeten betalen. En de pakkans bij gesjoemel met btw is zo goed als nihil.

Wat CDA en VVD met steun van PVV, SGP, FvD en D66 voor elkaar hebben gekregen is een uitermate vergaande controle op de burger en een bijna grenzeloze vrijheid voor ondernemers die vals blijven zeuren over “al die regels”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *