Links moet voor zijn principes staan

Bij links Nederland zie je altijd dezelfde tegenstrijdigheden. De invloed van eeuwen christendom in de Hollandse cultuur is groot en is niet uit de mens verdwenen wanneer die zich naar de linker zijde begeeft. Mieke van der Weij liet zien hoe diep dat zit. Zij komt uit een christelijke milieu, maar verliet kerk en bijbehorende moraal om zich in de wilde linkse jaren te storten. Toen zij op latere leeftijd tegen haar huidige partner aanliep gebeurde iets opmerkelijks. Bij hem thuis lag de ncrv-gids op tafel en dat verwoordde Mieke zo: “het voelde als thuiskomen”.

Het op-en-neer-kijken dat bij de christelijken is ingegoten vind je ook terug bij links Nederland en dat is nou net iets wat in strijd is met de gelijkheidsbeginselen van het linkse denken. De stevige familiebanden met het pater familias-patroon dat je veel bij het katholicisme ziet is ook bij links Nederland niet vreemd. Door dochter Lilian de oude plek van haar vader Jan te geven wekt de SP op zijn minst die schijn. En katholiek is vader Jan nog steeds, want hij liet al eens weten dat uitschrijven uit die kerk hem te ver ging.

Het moralistische geheven vingertje dat links vaak wordt verweten komt inderdaad regelmatig voorbij. Ook Jesse Klaver kon het in zijn boosheid jegens Özdil niet laten hem terecht te wijzen over zijn gedrag. Dronk hij overdag? Als dat een probleem zou zijn, dan moet je verder kijken. Meestal drinken mensen om een reden en is het die reden en niet de drank die problemen veroorzaakt. Bij GL rammelt er duidelijk iets aan de partijcultuur. Net als bij de SP overigens. Over de problemen bij de PvdA is al genoeg gezegd en geschreven. GL en SP zijn beiden te hard bezig geweest met het koste wat het kost binnenhalen van stemmen. Vergeten werd waar links voor staat. De partijkaders moeten zichzelf eens goed onder handen nemen, en hun positie gelijkwaardig maken aan die van de andere partijleden. Macht moet je delen, want macht corrumpeert. De afdrachtregeling van de SP is een mooie zaak, maar daar houdt het niet bij op. Gelijkwaardigheid moet op alle fronten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *