Lula is een hoopvol voorbeeld

Na Chili lijkt ook in Brazilië het verstand het van de onderbuik te winnen. Na vals te zijn beschuldigd van fraude is oud-president Lula door de rechter onschuldig verklaard en uit de gevangenis ontslagen. Hij is meteen los gegaan om president Bolsonaro bij de komende verkiezingen te verslaan. Bolsonaro, de Braziliaanse Trump, kon de vorige verkiezingen mede winnen doordat hij met een lastercampagne Lula achter de tralies had weten te krijgen. Intussen heeft heel Brazilië mogen zien hoe Bolsonaro zelf een en al corruptie en vriendjespolitiek bedrijft. En dan is zijn aanpak van de coronacrisis ook nog een ramp gebleken. Het heeft 650.000 Brazilianen het leven gekost. Hier is coronacriticus Robin Fransman aan corona gestorven. Dat sterkt het vermoeden dat Bolsonaro zich stiekem heeft laten vaccineren. Fransman had ons land in tweeën willen delen, voor iedereen beneden de 60 gewoon alles open, alleen de 60-plussers in thuisisolatie. De fitte gezonde 53 jarige econoom bleek zelf niet gevrijwaard tegen het virus zoals hij dacht en als ongevaccineerde heeft hij het leven gelaten. Ongerijmd dat hij als VVD-er ook verstandige ideeën had. Het jeugdloon moest worden afgeschaft en het minimumloon moest omhoog vond hij.

Brazilië is onder Bolsonaro economisch in zwaar weer gekomen. De grootschalige kap van het regenwoud om onze boeren van voer voor hun veestapel te voorzien heeft de economie niet gered. Onder Lula was het regenwoud beter beschermd en ging het ook economisch beter. Door contact te leggen met een aartsconservatieve rivaal weet Lula nu waarschijnlijk ook de conservatieve katholieken achter zich te krijgen en lijkt verkiezingswinst zeker. Bij veel Brazilianen is hij nog altijd razend populair. Hij maakte de weg vrij voor arme Brazilianen om te studeren, zorgde voor hogere lonen en menswaardiger levensomstandigheden. En ook daar blijkt respect meer waardering te oogsten dan geld. We mogen hopen op winst voor Lula en dat deze politieke wende niet alleen Zuid-Amerika zal meeslepen maar ook naar Europa zal overslaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *