Maatschappijleer

Met de invoering van de Mammoetwet in 1972 is ons onderwijs er niet beter op geworden. Dankzij de daarbij horende multiple choice-vragen kon je met wat geluk ook zonder veel kennis voor je examens slagen. Het is natuurlijk ook eenvoudiger om een keuze te maken uit een paar antwoorden dan een goed antwoord onderbouwd op papier te zetten. Het belang van feitenkennis werd zo een stuk minder, een beetje weten waar de klepel hangt is vaak al voldoende.

Ook werd toen het vak Maatschappijleer aan het pakket toegevoegd. En daar kunnen wij de resultaten bij de verkiezingen van zien. Leerkrachten als Hans Janmaat mochten de jeugd vertellen hoe de politiek in elkaar steekt. Voert een leraar dat vak netjes uit dan krijgt de leerling te horen dat je links en rechts hebt en het keurige midden. En dat die linkse en rechtse partijen elkaar raken in hun meest extreme varianten, en daar wil toch niemand bij horen. Op links de Stalin-types en op rechts de Hitlers. Nee, als je beschaafd bent stem je CDA of VVD. PvdA is al links gedram en op rechts hoor je niet op antisemieten te stemmen. Voor het gemak is de geschiedenisles ook nog uit het verplichte vakkenpakket gehaald, zodat je zelfs geen gekleurd beeld van ons verleden tot je krijgt.

Vóór de Mammoetwet wist iedere werknemer dat zijn baas doorgaans slechts uit was op winst voor zijn eigen portemonnee. Voor een paar centen extra winst schopte die baas je immers op straat om jouw werk in een land met lagere lonen te laten verrichten. En loonsverhoging was uit den boze, hoe goed zijn bedrijf ook liep. De werknemer stemde uiteraard op partijen die voor zijn rechten opkwamen.
Nu heeft de werknemer geleerd dat de bazen zorgen voor werk en stemmen zij op de partijen die goed zijn voor die bazen en dus goed voor hun werk. Zij hebben maatschappijleer gehad, nu moeten zij van de maatschappij leren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *