Milieubeleid in de praktijk

Een correctie op de post van 9-11. Een luchtwasser reduceert de ammoniakuitstoot (een stikstofverbinding), (nog) niet de uitstoot van CO2.
De EU heeft Nederland op de vingers getikt omdat de regeling voor het verminderen van de uitstoot van stikstof niet deugt. Deze regeling, het PAS (Programma Aanpak Stikstof), is echt een gedrocht. Het PAS regelt op papier de vermindering van de uitstoot van stikstof in Nederland. Dat is nodig omdat kwetsbare Natura 2000-gebieden worden aangetast. Stikstof bevordert namelijk de groei van enkele soorten vegetatie (voornamelijk grassen en brandnetels) en deze verdringen dan andere soorten.

Maar bij het opstellen van het PAS is aan projectontwikkelaars en provincies de mogelijkheid geboden om uitzonderingsprojecten aan te dragen. Dat zijn projecten waarvoor de vermindering van de uitstoot niet of in veel mindere mate zou gaan gelden. Er zijn veel projecten aangedragen en deze zijn erg royaal gehonoreerd. Voor bijvoorbeeld Flevoland zijn de belangrijkste projecten die zijn gehonoreerd de uitbreiding van Lelystad Airport en de uitbreiding van de veeteelt(!). Provincie Flevoland heeft het project ‘uitbreiding van de veeteelt in Flevoland’ ingediend en gehonoreerd gekregen. Nu is dus de situatie ontstaan dat de veeteelt overal in Nederland de stikstofuitstoot moet reduceren, behalve in Flevoland. Daar mag de uitstoot worden vergroot.

Het is sowieso curieus dat wanneer je de uitstoot van stikstof moet verminderen je aan een toekomstig topuitstoter (Lelystad Airport) toestemming geeft om gigantische hoeveelheden extra uit te stoten.
Ondertussen wordt de vegetatie in Natura 2000-gebieden De Weerriben en De Wieden (aan de randen van de polder) gemaaid en afgevoerd, enkel en alleen om te voorkomen dat het deel van de stikstof dat op het loof is terechtgekomen, niet ook in de grond zal komen….. Volkomen terecht dat de EU dit niet accepteert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>