Minimumloon

Even leek het erop dat het minimumloon omhoog zou gaan, zelfs de VVD leek voorstander. Maar de stemming is gedraaid. Alle rekensommen stonden positief voor een verhoogd minimumloon en toch is er een maar. Er is nu zoveel geld weggesmeten vanwege corona dat het besef is doorgedrongen dat de kraan weer eens dicht zal moeten. Dan zullen veel bedrijven het overheidsinfuus moeten missen, bedrijven die net als veel boeren verslaafd zijn geraakt aan overheidssteun. En dan we hebben we ook nog een gigantische bubbel aan absurd hoge hypotheken. Als de woningmarkt herstelt, dat wil zeggen wanneer er weer wat huizen zijn bijgebouwd en de prijzen genormaliseerd ofwel flink gedaald zijn, dan staan die duur betaalde huizen massaal onder water. Dat gaat de banken veel geld kosten voor hun verplichte dekkingsgraad. Huiseigenaren moeten een duurzaam hoog inkomen hebben om kredietwaardig te blijven en om zo de banken niet op kosten te jagen.

Er is al van alles geregeld in de Haagse top, want de financiële wereld is goed in onze regeringen vertegenwoordigd. De middeninkomens staan hoog op de lijstjes als meest kwetsbare groep, de groep die de meeste aandacht verdiend en dus meer inkomen. En juist die groep heeft al bij elk nieuw rechts Kabinet geprofiteerd. Zij kregen bijvoorbeeld belastingverlaging terwijl de lagere inkomens meer belasting moesten betalen. De controle op belastingaangifte en toeslagen is ook nog bijna uitsluitend gericht op lagere inkomens, of het moet iemand zijn met een van origine on-Nederlandse naam, die wordt namelijk automatisch naar de fraudeafdelingen doorgegeven. De 10% hoogste inkomens in ons land hebben het uitstekend voor elkaar en cashen ook in crisistijden fors. De middeninkomens hebben het weliswaar ietsje minder luxe, maar wie klaagt over zijn armetierige hagelnieuwe BMW omdat hij een Lexus niet kon betalen is toch niet echt een kwetsbare figuur die extra inkomen verdient.

De laagst betaalden voeren nu actie voor 4 euro meer per uur, bruto. Dan verdienen zij amper 14 euro bruto. Maar zij hebben geen vette aftrekposten, zij betalen via hun huur(de verhuurdersheffing) juist extra belasting. Zij hebben doorgaans geen gesubsidieerde windmolens of zonnepanelen en betalen dus een hoge energierekening(waaruit ook de subsidies voor zonnepanelen wordt betaald). En zij wonen vaak niet in de gezondste streken en wijken, meer longkanker langs de rondwegen, meer kanker naast Tata Steel, Billiton en Pernis. Met het minimumloon blijft voor velen amper genoeg over voor fatsoenlijk eten, 4 euro bruto is slechts een klein stapje naar iets van verlichting. Zelfs dat wordt hen niet gegund door Wopke Hoekstra. Het tegenhouden van verhoging zal zijn eis voor regeringsdeelname zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *