NVWA

Controle door de overheid is met de VVD aan het roer de afgelopen decennia geminimaliseerd. Een bouwvergunning wordt door gemeenten zelden (goed) getoetst, net zomin als die gemeenten controleren op brandveiligheid. Dus storten er zo nu en dan parkeergarages in, of een voetbaltribune, of vliegt er een café met geblokkeerde nooduitgangen in brand.

Rechts maakt al tientallen jaren de dienst uit met grote woorden over veiligheid, maar komt niet verder dan voor wat miljoenen het Ministerie van Justitie en Veiligheid te veranderen in Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ach nee, het was net andersom.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is ook speelbal van het neoliberale beleid. Er werd flink gereorganiseerd en gefuseerd, het belandde uiteindelijk onder Rutte 3 bij het Ministerie van Landbouw. De slager mag nu zijn eigen vlees keuren. Maar van keuren is helemaal geen sprake meer.
De NVWA heeft 2259 mensen in dienst en die moeten alle varkenshouderijen(met 2,3 miljoen varkens), pluim-(100 miljoen kippen) en rundveeboeren(4 miljoen koeien) en geitenhouders(0,5 miljoen geiten) controleren. Maar ook alle slachterijen. En de zeldzame keer dat een controleur bij een slachterij langs gaat wordt zij door de directeur respectvol met een kopstoot van het terrein verwijderd. Als straf mag hij niet meer aanwezig zijn bij controles.
Maar de NVWA moet ook onze geneesmiddelen controleren, onze supermarkten, onze voedselverwerkende industrie, het dierenwelzijn, ja ook de natuurbescherming valt onder hun zorg. De controle op kinderbedjes tot de controle op chemische producten, de lijst te controleren zaken is schier oneindig.

Je kan de conclusie trekken dat met 2259 mensen(fte) het uitvoeren van controle over zoveel zaken een farce is. De VVD heeft gezorgd dat de belasting het niet leuker kan maken voor ondernemend Nederland, maar ook voor de NVWA hoeft de ondernemer niet bang te zijn. De kans dat die je controleert is verwaarloosbaar klein. Je kan dus rustig op een giftig appeltje een biosticker plakken, zelfs als je gesnapt wordt dan is de kans op een veroordeling uitermate gering, hooguit een kleine boete. De tonnen winst mag je gewoon houden.
Leuker kan de rechtse politiek het voor ondernemers niet maken, alleen de integere ondernemer heeft het nakijken, hij wordt kapot geconcurreerd door het gedogen van fraude.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *