One issue, HET issue!

In de Volkskrant stond zaterdag een interview met Dani Rodrik, econoom en hoogleraar aan Harvard. Hij durft zijn vakgenoten stevig van repliek te dienen en dat is helaas vrij uitzonderlijk.
Hij wijst op de eendimensionale benadering die de meeste economen hanteren. Alsof economie een harde wetenschap is met één waarheid. Dat is natuurlijk onzin. Keynes had een economische theorie die leidend was tot hij onder Reagan en Thatcher bij het oud vuil werd gezet. Vanaf toen was het Milton Friedman die de waarheid in pacht zou hebben. Rodrik geeft aan dat elke economische kwestie twee kanten heeft. Daar mag hij gerust nog een paar kanten aan toevoegen, want economisch denken kent net zoveel varianten als politiek denken.
Het blind geloof in globalisering vond hij 20 jaar geleden al een waarschuwing waard, maar hij is geen linkse activist. De antikapitalisten die tegen de globalisering demonstreerden geeft hij wel gelijk. Hij blijft niettemin geloven in de zegeningen van het kapitalisme, alleen moet je dan wel wat intelligenter met het kapitalisme omgaan vindt hij.
Fraai hoe hij inconsequenties van economisch handelen toont. Zo vindt de kapitalist dat producten die in gevangenissen worden gemaakt onder bepaalde regels moeten vallen om oneerlijke concurrentie te voorkomen, maar tegelijkertijd mogen er wel producten uit dictaturen en/of lage lonen landen worden geïmporteerd waar de arbeidsomstandigheden en milieuregels ook voor valse concurrentie zorgen.
De hele economie staat en valt echter bij een wereld die wel of niet leefbaar is. Ook de mooie gedachten van Rodrik. De huidige dominante economische praktijk stort onze planeet in ijltempo richting onleefbare aarde. Schildert men de Partij voor de Dieren af als een one issue partij, het is intussen “het” issue. Zonder ingrijpende milieupolitiek zijn wij hopeloos verloren. Rutte 3 gaat het verst met milieubeleid pocht het Kabinet zelf, maar zijn beleid gaat pas op zijn vroegst in bij Rutte 4. En we zijn al te laat. Door de klimaatopwarming stoot de permafrost in de poolgebieden (net als ons veen door verlaging van de waterstand voor de boeren) enorme hoeveelheden co2 uit, de landbouw vernietigd het insectenleven en dus op den duur alle leven en onze industrieën, containerschepen en kolencentrales spuien hun gif dag en nacht onverminderd door. Laten in Den Haag de PvdA, SP, GL, PvdD en zoveel mogelijk Kamerleden van  coalitiepartijen de handen ineen slaan en samen voor hard ingrijpen gaan. Dat hoeft de burger niet direct te raken, hooguit beperkt het zijn vliegreisjes en de hoeveelheid giftige bende die uit de hele wereld hier op de markt beland. En alle dagen vlees zal als herinnering aan een decadent verleden voortbestaan. Misschien dat we dan nog iets weten te redden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>