Onze vriend in Brazilië

Luister naar de NOS-Journaals, kijk naar Jinek of naar Buitenhof en je krijgt de indruk dat er in Brazilië een beschaafde man aan de macht is. Dat de man in kwestie Trump nog op rechts en in onbeschoftheid ruim weet te passeren is blijkbaar niet doorgedrongen. Maar de Nederlandse belangen in het Zuid-Amerikaanse land zijn dan ook groot en deze president doet alles waar Nederlandse ondernemers gelukkig van worden. Zij leggen met hun VOC-mentaliteit de infrastructuur in het Amazonegebied aan, zodat de daar geteelde soja efficiënt naar de havens gebracht kan worden om naar onze veestapel verscheept te worden. Die havens leggen zij ook aan, onze banken zijn de financiers enzovoort.

Dat boeren en andere gelukzoekers van de Braziliaanse president vrij spel hebben gekregen en aangemoedigd zijn om het woud plat te branden en lastige bewoners rustig af te maken, het raakt Eva Jinek niet, zij noemde het “legitiem” dat die boeren dat deden, want die “willen ook geld verdienen”. Van haar mag je dus de Veluwe plat branden en de bewoners vermoorden als je daar als boer geld wil verdienen, heel legitiem ….
Jort Kelder vond het nodig om gast Bram van Ojik erop te wijzen dat die soja naar hipsters in onze grote steden gaat die allemaal GroenLinks stemmen. Dat het deel van de soja dat niet als veevoer wordt gebruikt hooguit 10% is wilde Kelder niet horen. Dat veel hipsters volgeling zijn van Kelders goede vrind Baudet bleef onbesproken.
Storender is dat de Zuid-Amerikaanse fascist als een heel normale beschaafde man wordt neergezet. Lees of hoor de correspondenten Marjon van Royen of Nina Jurna en je weet beter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *