Op zee mag bijna alles

Op zee kan iedereen zijn gang gaan. Behalve langs de kust van landen die rijk genoeg zijn om een kustwacht te financieren, daar kan alleen de eigen vissersvloot de zee leeg vissen. Maar voor de kust van Ghana, één van ‘s werelds rijkste visgebieden, wordt bij gebrek aan een kustwacht de vis massaal gevangen door vissers uit de hele wereld. Niet alleen door Nederlandse varende visfabrieken. Tussen de 200 à 300 schepen uit de EU zijn daar actief en ongeveer evenveel uit de VS. Daar is een enorme concurrent bijgekomen, China, met maar liefst tussen de 3000 en 3500 schepen. De lokale vissers zijn brodeloos geworden. De bevolking is aangewezen op dure diepvriesimport of op de zwarte markt waar restanten illegaal gevangen vis wordt gedumpt.

Terwijl wij oeverloos praten over maatregelen tegen de klimaatverandering laten wij de grootste boosdoeners, de lucht- en de scheepvaart, buiten schot. De 15 grootste containerschepen vervuilen net zoveel als alle auto’s op onze aarde, dus een klein beetje normen stellen zou bij die scheepvaart meteen gigantisch effectief uitpakken. Maar we doen het niet. Je zou kunnen beginnen met het verbieden van het bijstoken van chemisch afval, in feite een manier om gratis van je kankerverwekkende troep af te komen.
Dat er wekelijks of dagelijks containers over boord slaan komt niet in het nieuws, alleen als het er 270 tegelijk zijn en pal voor onze eigen kust. Dan realiseren mensen zich pas wat de milieuschade is die containerschepen het hele jaar veroorzaken. Alleen wordt het gezien als een incident, en dat is het helaas niet.

Over de werkomstandigheden van de matrozen valt evenmin iets positiefs te noemen, zij worden niet voor niets geronseld in landen waar armoe heerst en arbeidsrechten minimaal zijn. Op de internationale wateren gedogen de rijke landen alles. Bijna alles. Zeeën leegvissen, het zeeleven verwoesten, de koraalriffen vernietigen, een extreme vervuiling veroorzaken, dat alles mag gewoon gebeuren. Maar een schip dat 32 mensen uit zee heeft gered voor de kust van Libië moet van Madeleine van Toorenburg (CDA) en Malik Azmani (VVD) aan de ketting en de bemanning vervolgd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *