Waar zijn de (echte) boeren?

Waar zijn de boeren bij de demonstraties de afgelopen dagen? Je ziet wel tractoren, maar de lieden die erop zitten zijn veelal aan de te jonge kant om al een bio-industriële boerderij te bezitten. Voor een journalist van een lokale krant was het inderdaad lang zoeken om een echte boer te vinden, maar aan het eind van het interview bekende die toch geen boer te zijn maar loonwerker.
De FDF die deze protesten organiseert lijkt loonwerkers en hangjongeren met gepimpte Golfjes in te huren. De voorman van FDF is varkensboer, maar zijn wijze van boeren mag die naam niet dragen. Een actiegroep lukte het om geruchten over wantoestanden in zijn stallen met beelden aan te tonen. De dierenbescherming moest na het zien concluderen dat de man strafbaar bezig is, hijzelf reageerde furieus over de “zware criminelen die bij hem hadden ingebroken”. Een hysterische reactie op een inbraak zonder schade en zonder iets te ontvreemden. Ook Sieta van Keimpema van FDF was laaiend. Zij noemt zich een hardwerkende boerin, maar in werkelijkheid is haar boerderij verkocht omdat geen fabriek de melk wilde. De koeien werden dermate slecht behandeld dat die niet aan de kwaliteitseisen voldeed.

De sector die van de EU het meest subsidie ontvangt, die met haar zware materieel APK-vrij de plattelandswegen aan gort mag rijden zonder wegenbelasting te betalen, die zonder kenteken ook niet makkelijk aan te pakken is, de sector die altijd een vinger in de regeringspap heeft gehad, die een minister die wat anders dacht in een recordtijd wist weg te krijgen(Hayo Apotheker), die sector doet nu alsof zij kapot wordt gemaakt. Maar het zijn juist de protesterende boeren die alles kapot maken. De goede boeren hebben altijd onder deze criminelen moeten lijden. Zij zijn de grote boeren met hun megastallen, alles voor het geld. En kom niet aan hun portemonnee want dan willen zij Carola met 100 man verkrachten, en als een rechter in hun nadeel beslist, zoals gisteren, dan is die uiteraard corrupt. De klant krijgt er ook nog van langs, want die betaalt te weinig voor hun product. Vergeten wordt dat de burger met zijn belastinggeld al flink heeft betaald voor het pak melk. De boer heeft daarnaast ook nog subsidie voor zijn zonnepanelen, windmolens en biovergasser, rijdt nog een Mitsubishi Outlander met een fikse subsidie omdat die ook elektrisch kan rijden, maar dat doen hij natuurlijk nooit, want hij houdt van tradities. Bij de protesten wordt dan ook enthousiast met de Amerikaanse confederatievlag gezwaaid, van diversiteit willen hij niet weten. De boer vangt voor elke landende gans een vergoeding voor het opgegeten gras, spuit zich ongecontroleerd een ongeluk aan gif, strooit bakken energieverslindend kunstmest over zijn land, stort voor wat extra euro’s ook wel eens wat vervuilde grond, zijn zoon krijgt bij overname een startsubsidie, het waterschap verlaagt het grondwaterpeil voor hem en de publieke omroep helpt hem aan de vrouw. Dat is meteen het enige dat niet zo makkelijk gaat, niet gek als je ziet hoe zij over Carola Schouten praten.

Trots

Trots is een begrip met veel kanten, ook bedenkelijke. Zo verkocht Rita Verdonk haar partij met een programma dat vol inzette op de onderbuik van vreemdelingenhaat als Trots op Nederland, op wit Nederland dus. De trots van de Nederlander laat zich ook sterk zien bij sport, met name voetbal. Daar vloeit het over in nationalisme. Dat in de elftallen veel mensen met een kleurtje spelen lijkt normaal, maar roept nog altijd racisme op. In 1984 zei Frits Libregts over Ruud Gullit waar hij niet zo tevreden over was: “ach ja, het zwarte ras hè …”, en werd vervolgens bondscoach. Louis van Gaal kreeg daarentegen een hoop doodsbedreigingen omdat hij zwarte spelers opstelde vertelde Humberto Tan in Trouw. Zwarte spelers hebben altijd de goorste en racistische opmerkingen over zich heen gekregen, maar als zij dat aan de orde stelden moesten zij van de Johan Derksens niet zo zeuren. Tan zei ook nog dat hij 2 jaar bewaakt moest worden omdat hij in zijn Late Night Show had gezegd voor de roetveegpiet te zijn. Dat vonden de Jenny Douwesen en haar Forumvrienden doodsbedreigingen waard.

Trots, een gevaarlijk begrip in nationalistische handen. Great Britain was een wereldimperium en daar waren de Engelsen knap trots op. Zij bezaten de halve wereld met hun koloniën, het rijke leven van de uitverkorenen in de superklassenstaat werd ermee gefinancierd. Na de oorlog hielpen de Amerikanen rebellen in die koloniën om los te komen van het verzwakte Engeland en namen er de macht met marionettenregeringen over. Ook wij raakten “ons” Indië kwijt, en Suriname.
Wat is er van de trots op ons koloniale rijk overgebleven? Balkenende vond dat wij trots op de VOC met haar opiumhandel en slavernij moesten zijn, nu slaat Baudet op die VOC-trom. Het heeft de koloniale trots in ons land kennelijk levend gehouden. In Engeland is nog 32% van de bevolking er trots op, in België heeft men meer weet van de wrede kanten van hun koloniale verleden met de genocide(10 miljoen slachtoffers in 30 jaar) in Congo door hun koning Leopold II en toch is nog 22% er trots op. Maar het land van de “politionele acties” die ná de Tweede Wereldoorlog meer dan 100.000 Indonesiërs het leven kostte spant de kroon. Vandaag de dag is 50% van de Nederlanders nog trots op ons koloniale verleden. Geen wonder dat zwarte piet zo populair is. Als je op een verleden van slavernij en genocide trots bent, dan moeten tegenstanders van Sint’s knecht toch wel heel grote zeurpieten à la Ruud Gullit zijn en is de helft van de Nederlanders blijkbaar een Frits Libregts.

Wasstraat Den Haag II

Voor het pluche worden in Den Haag de idealen weggewassen, maar er gaat daar meer door de wasstraat: de geloofwaardigheid. En dat gebeurt niet alleen omdat de politicus ongeloofwaardig is, maar minstens zo vaak omdat hij of zij ongeloofwaardig wordt gemaakt.
Op het moment dat een bevlogen idealist zich in de kijker heeft weten te spelen en zich vervolgens door de selectieprocedures van een partij heeft geworsteld, wacht hem training. En daar verliest de idealist zijn authenticiteit, zijn eigen geluid, zijn eigen haperingen maar ook zijn eigen welbespraaktheid. Hij gaat dan praten zoals alle poppetjes praten, met hooguit een verschil in dialect of klank. “Het kan toch niet zo zijn ….” is zo’n cliché, hoor je het iemand zeggen dan kan dat Lilian Marijnissen(SP) zijn, maar evengoed Sven Koopmans(VVD) of bijna welk ander Kamerlid ook.

In beroepsgroepen heb je jargon, helaas ook in de politiek. Het blijkt een grote zo niet de grootste veroorzaker van afkeer van politici. Het bewijs daarvoor is het succes van veel populisten. Het is niet alleen het spelen op de onderbuik wat hen populair maakt, het is waarschijnlijk nog veel eerder het taalgebruik. Iemand die ongepolijst op zijn eigen wijze het woord voert wordt geloofwaardiger, die wint het van de door een oud-televisiester getrainde spreker die door de clichés juist ongeloofwaardig lijkt. De kijker ziet het liefst iemand die zichzelf is, en dat maakt hem geloofwaardig. Menig kiezer stemt in de VS bijvoorbeeld liever de authentieke presidentskandidaat die zijn belangen niet dient dan de gladde overtrainde kandidaat die voor zijn belangen opkomt. Dat is hier niet anders.

Wasstraat Den Haag

Waar de crimineel zijn zwarte centjes wit wast, daar wast menig politicus zijn idealen weg. Op de laatste dag voor het reces jaste de Tweede kamer er maar liefst 200 moties doorheen. Dat was teveel om degelijk te behandelen. Ook de media zagen door de moties de onderwerpen niet meer. Hoe is het vergaan met de motie over het adoptieschandaal? Het is de media ontgaan. Hoe het gegaan is met de motie over het opnemen van 50 alleenstaande vluchtelingenkinderen uit het Griekse kamp Moria belandde wel in het nieuws, dankzij de inzet van onderduikkinderen uit de Tweede Wereldoorlog. Die hebben zich het lot van deze kinderen aangetrokken, want zeer herkenbaar. Nu gingen zij op hun oude dag nog op de barricaden. Zij konden niet geloven dat 500 kinderen teveel waren voor het CDA, de VVD, de SGP, FvD en PVV. Zo’n 120 gemeenten hadden zich bereid verklaard om de kinderen op te nemen, opvang was geregeld, maar de Ankie Broekers-Knollen in Den Haag wilden er niet aan.

Ontluisterend is het om te zien hoe D66 en CU zich door deelname aan het Kabinet Rutte door de wasstraat hebben laten rijden. Beide partijen onderscheiden zich van CDA en VVD op voornamelijk één terrein, het terrein van de ethiek. Mensenrechten staan vooraan in hun partijprogramma maar zijn nu weggewassen voor hun plekje op het pluche. Joël Voordewind die zich eerder sterk voor opname van deze vluchtelingenkinderen had gemaakt zei min of meer hetzelfde als het riedeltje dat de PvdA altijd hield tijdens de paarse Kabinetten en haar deelnames aan Balkenende IV en Rutte II. De socialistische idealen werd weliswaar geweld aangedaan, maar zonder PvdA zou het nog erger zijn geweest. Nog dommer was het dat de PvdA VVD-beleid op Sociale Zaken niet alleen accepteerde, maar ook nog de uitvoerend minister leverde.
Voordewind zei nu dat zonder zijn tegenstem de weg vrij zou komen te liggen voor een PVV, Fvd, CDA en VVD Kabinet. Nog erger dus.
En zo bepaalt de VVD samen met het CDA onze politiek al sinds het Kabinet Van Agt-Wiegel. De oppositie die aanschuift moet daarvoor haar idealen laten varen en doet dat braaf om vervolgens haar partij te zien decimeren. Den Haag is een wasstraat geworden voor politici die het door de VVD geboden pluche voor een wasbeurt accepteren.

Keti Koti, Ketenen Gebroken

De slag bij Nieuwpoort zal menigeen nog kennen, de datum in elk geval, maar de afschaffing van de slavernij komt in onze geschiedenislessen niet of nauwelijks voor. En als het al is genoemd dan wordt het gebracht als een staaltje opperste verlichting van “ons Nederlanders”. Tot voor kort was Keti Koti hier onbekend, tenminste bij de meeste witte Nederlanders. De koloniale geschiedenis was lekker ver van ons bed en vals gegoten in stoere heldenverhalen. “Wij” ontdekten de wereld, brachten de barbaarse inheemse bevolking beschaving bij en kerstenden hen. Dat wij barbaars landen binnenvielen en de lokale bevolking knechtten of vermoordden en hun rijkdommen roofden, zo staat het niet in onze geschiedenisles. Als er al aandacht aan de slavernij wordt besteed dan wordt het verkocht als een normaal gebruik in die tijden. In Afrika handelden “ze” zelf ook in slaven. Dat klopt wel, maar de Europeanen maakten van die geringe lokale misstanden een grote industrie. En dat arbeiders hier ook slecht werden behandeld, natuurlijk, maar de zwarte tot slaaf gemaakte had het toch echt wel een paar graadjes moeilijker en zat er juridisch helemaal rechteloos bij.

De tot slaaf gemaakte medemens werd ontmenselijkt, een wezen dat inferieur is aan de witte mens. Dat maakte het makkelijker nog wreder met hem om te gaan. Zonder de gesel van de witte zouden hij nooit iets uitvoeren, de witte zorgde er juist voor dat hij zijn dagen niet in ledigheid sleet en bracht hem het geloof. In dat verhaal paste de opstand op Haïti (toen Saint Domingue geheten) niet. De revolutie in 1791 van tot slaaf gemaakten bracht de Haïtianen in 1793 zelfstandigheid. Overal op de wereld waren sindsdien slavenopstanden, meestal uiterst wreed neergeslagen. Ook op “ons eigen” Curaçao. De witte slavenhouders werden bang en zagen in dat afschaffing onontkoombaar was. De tot slaaf gemaakten moesten dan maar zonder ketenen loonslaven worden.

In 1863 werd de slavernij in Nederland afgeschaft, het laatste land dat dat deed. De slavenhouders werden gecompenseerd en kregen nog 10 overgangsjaren. De feitelijke afschaffing was dus pas in 1873, zoiets als nu met de nertsenhouderij (hebben ook compensatie en een 10-jarige overgangsperiode gekregen). De tot slaaf gemaakten waren volgens de toenmalige (witte) wetten dus niet meer dan de huidige nertsen. Doordat de slavenhandel zich ver van ons land afspeelde is de betrokkenheid van de doorsnee Nederlander ook gering, het zit niet in hun belevingswereld en onze geschiedenisles maakt ons niet wijzer. Alleen in socialistische kringen is solidariteit met onderdrukten waar ook ter wereld. Nu de nazaten uit onze kolonies de aandacht voor ons gedeelde verleden vragen komen ook Henk en Ingrid en Johan Derksen in aanraking met deze onderdanen van ons koninkrijk. Maar zij staan wel op de gouden koets afgebeeld. De onderdrukkers waren trotser op de zwarte tot slaaf gemaakten dan op hun witte loonslaafjes.

Gister was het Keti Koti, de ketenen van de slavernij gebroken, een dag van herdenken. En nog altijd wil de Den Haag geen excuses maken voor haar misdaden in het verleden. Het debat hierover in de Tweede Kamer gister was een dieptepunt. De leden leken geketend aan de VOC-mentaliteit. Geen wonder en veelzeggend, want deze zogenaamde volksvertegenwoordiging kent geen zwarte leden. Hoogste tijd voor Bij1.

Boeren zorgen zelf voor droogte

Ons water is belast en dat is bijzonder, want zonder water kan niemand. In menig land zijn daarom openbare waterkranen en is de horeca verplicht om mensen gratis drinkwater te verstrekken. Sinds 2015 is hier een belasting op leidingwater(de bol) ingevoerd. Ook wordt nog 9% btw geheven. Die bol moet volgens Rutte mensen stimuleren om minder water te gebruiken. Maar als je ziet hoe die bol in elkaar steekt dan klopt de redenering van Rutte niet. Er wordt alleen belasting geheven over de eerste 300m3. De grootverbruikers zitten daar altijd ruim boven en zullen dus geen enkele prikkel ondervinden om zuiniger aan te doen. Net zomin als de kassentelers met hun lage belastingtarief op gas ook geen prikkel hebben om zuinig aan te doen met het Gronings goud, hoewel, dat goud wordt in Den Haag afgerekend. Alleen met dikke subsidies zijn kassentelers te verleiden om bijvoorbeeld een warmtepomp aan te schaffen. De burgers moeten zuinig aan doen met gas en water, de boeren mogen maar raak gebruiken.

Droogte teistert ons land en boeren spuiten het liefst dag en nacht om hun gronden nog enigszins in leven te houden. Maar het zijn ook de boeren die de problemen veroorzaken. Goede landbouwgrond kan wel wat droogte hebben. Maar met onze intensieve landbouw is de meeste grond uitgeput en kapot door overbemesting en bovendien compleet dichtgereden door de gigantische trekkers en ander zwaar materieel die met hun gewicht de grond verdicht hebben. Daar komt nog de verlaging van de grondwaterstand door de waterschappen (waar de boeren een onevenredig grote stem hebben in het beleid) bij. Onze voorraad water is daardoor geringer.
Een verse regenbui zal moeilijk door de verdichte toplaag dringen en meer verdampen dan het grondwater op peil brengen. Maar ook woningen gebouwd op houten palen komen in grote problemen door rotting vanwege de lage grondwaterstand. Binnensteden zullen hun huizen van nieuwe (betonnen) paalhoofden moeten voorzien.

De droogte hebben de boeren dus mede aan zichzelf te danken. Dat zij niet duurzaam werken draagt bij aan klimaatverandering, de voor hen verlaagde grondwaterstand zorgt voor uitdroging en tekort, hun zware materieel maakt de landbouwgrond tot een ondoordringbare laag voor regenwater en dan pompen zij ook nog grondwater op om hun land nat te sproeien, wat ook zorgt voor krapte aan leidingwater. De boeren hebben de oplossing in eigen hand, want duurzaam boeren zal de droogteproblemen grotendeels oplossen.

Sterfhuisconstructie van de sociale woningbouw

De krapte op de woningmarkt valt al te verklaren door het woord zelf: woningMARKT. Onder Lubbers werd de bijl in de sociale woningbouw gezet, paars zette dat lekker door evenals Balkenende, en Rutte maakt het karwei van Lubbers af. Onze woningbouw is daarmee omgetoverd tot de huidige woningmarkt. Werd er ooit in sociale tijden gebouwd om de woningnood te bestrijden, nu wordt er gebouwd voor de markt, voor de winst dus. Dat betekent huizen bouwen voor koopprijzen die Jan Modaal nooit kan betalen en huurhuizen die slechts te betalen zijn door expats met een forse belastingvrije voet en pensionado’s die hun geld niet meer op krijgen. En nog wat appartementen voor studenten, ofwel studio’s van amper 22m2 voor de maximaal gesubsidieerde huur.

Deze marktwerking is niet fijn voor onze schatkist, bij alle voorbeelden worden subsidies en belastingaftrek maximaal uitgebuit. En voor iedereen met een inkomen op bijstandsniveau tot en met modaal is het eveneens niet fijn, er komt voor hen geen woning bij. Erger, er worden nog aldoor woningen aan de sociale huursector onttrokken door vermarkten en sloop en het bijbouwen voor de sociale verhuur ligt nagenoeg stil dankzij de verhuurdersheffing van Stef Blok. De centen die er nu nog overblijven bij de coöperaties worden hooguit in nieuwbouw in het lucratieve hogere segment gestoken.

Er spelen nog andere factoren een rol. Steden met veel werkloosheid sturen bijvoorbeeld aan op afname van het aantal sociale huurwoningen terwijl bij hen het tekort juist het grootst is. Dat zit zo. Voor mensen met een bijstandsuitkering krijgen de gemeenten een zak geld. De gemeente met weinig mensen in de bijstand houdt daar vaak flink wat aan over voor leuke dingen voor hun welgestelde inwoners, maar de gemeente met veel mensen in de bijstand komt tekort. Die kunnen dan een beroep op Den Haag doen om dat tekort aan te vullen. Maar dan heeft Den Haag een hele trucendoos om het gemeentebeleid te beïnvloeden. Er wordt geëist dat de gemeente meer werk van werk moet maken en dat zij mensen niet zo makkelijk een uitkering moet geven. Een bureaucratisch gevecht waarbij gemeenten, ook met PvdA-wethouders, kiezen voor de harde aanpak. Er wordt dan op alle mogelijke en zelfs illegale manieren gepoogd om mensen uit de uitkering te zetten of om zo moeilijk te doen dat mensen er geen krijgen. Een half jaar wachten en nog geen bijstand en dan de vraag waar je van hebt geleefd. De steun van je oude moeder is vervolgens reden om je de uitkering te weigeren.

Maar er is nog een smerig pad gevonden. Zorgen dat je zo weinig mogelijk sociale huurwoningen hebt. Want dan zullen mensen met lage inkomens in een andere gemeente een huis moeten zoeken. De gemeente kan dan weer wat geld overhouden om daarmee een nieuw stadskantoor of voetbalstadion te bouwen. Veel gemeenten blokkeren daarom sociale woningbouw. Keerzijde is dat er ook voor verpleegkundigen (met een inkomen dat meer uit applaus bestaat dan euro’s) geen huis meer te betalen is in die gemeenten.

De helden van Piet Hein Donner

Thierry Baudet ging langs in Brabant, die provincie heeft zijn partij omarmd en mag daar in het provinciaal bestuur meeregeren, met dank aan de vele nerts- en varkensboeren. Na zich te hebben vermoeid met het uitdelen van een handjevol flyers zette het Forumgezelschap zich aan de drank op een terras. Nog even een een plaatje schieten voor de kathedraal, gelijk Trump voor een kerk, leuk voor de achterban vond zijn pr-man. Hoe vervelend dat er nu net één demonstrant de moed had opgevat om een ludiek protest tegen Baudet te houden, juist voor die kathedraal. Dat kon natuurlijk niet in beeld samen met de heilige leider. En net als bij Trump werd deze ongerechtigheid/demonstrant hardhandig verwijderd.

Het publiek was verbijsterd, een paar beveiligers stortten zich op de jongeman, werkten hem buiten beeld, en hielden hem een kwartier op zijn buik plat op de grond. De omstanders maakten opnamen, riepen van alles, maar het team Baudet stoorde zich nergens aan, maakte haar filmpje en vertrok. De demonstrant overleefde hoewel velen vreesden voor een Mitch Henriquez-einde. Of de bewakers van Baudet door hemzelf zijn ingeschakeld of door onze overheid is niet duidelijk. De beveiligingsbedrijven wensten de Volkskrant niets te vertellen. De media-aandacht bleef tot een stukje achterin die krant beperkt. Verder bleef het stil.

Op televisie bij de VPRO kwam nog even Alt Right voorbij, de Amerikaanse fascisten die met armen vol hakenkruizen en KKK-tekens dezelfde boreale praat uitslaan als hun vriend Baudet. Die mag graag avondjes doorzakken met kopstukken van die beweging. Voor Piet-Hein Donner is dat geen punt. De CDA-er vecht een vete uit met Ernst Hirsch Ballin en het twistpunt is extreemrechts. Het was ooit begonnen met de aanstaande benoeming van Hirsch Ballin als lid van de Raad van State. Donner ambieerde die positie ook en hij wist Hirsch Ballin(die betere papieren had) weg te werken. Maar de vete is daarmee niet gestopt. Nu verwijt hij de tegenstanders van samenwerking met Baudet (waaronder Hirsch Ballin) gemakzuchtigheid (interview in het AD). Als je weigert met een fascist samen te werken dan ben je volgens Donner dus gemakzuchtig. Dat geeft een speciale kijk op ons verzet in 40-45. Dat waren dus ook allemaal gemakzuchtige lieden. Laat zich raden wie de helden van Donner zijn.

Confrontatie voor de politie

De politie en haar belangenbehartigers zijn boos, heel boos vanwege de wijze waarop zij op het internet worden neergezet met filmpjes van de demonstratie in Den Haag tegen de anderhalvemeter. Die filmpjes geven een vertekend beeld, worden verknipt en aangevuld met beelden uit heel andere situaties is hun klacht. Ook zijn zij nog boos omdat zij zeer terughoudend moesten optreden bij de demonstraties van BLM (Black Lives Matter). Als dank werden zij door die demonstranten ook nog uitgescholden, daar hadden zij natuurlijk met de lange lat op willen reageren. Zij zijn gisteravond met Grapperhaus in gesprek gegaan, want zo kunnen zij hun werk niet doen.

Als de politie even het station Johan Derksen passeert dan moet zij beseffen dat demonstranten van BLM behoorlijk emotioneel zijn als zij na afloop van een demonstratie vol zitten van de voor hen herkenbare verhalen over etnisch profileren en respectloze behandelingen door de politie. Natuurlijk zijn er dan een aantal die bij het zien van een politieman hem zien als de agent die hem wekelijks aanhoudt en hem als kleuter behandelt.
Op Radio1 reageerde een politievakbondsman op elke voorgelegde misstand met “dat pakken wij op”, maar dat wordt al net zo beroerd opgepakt als de crimineel.
De politie wil niet zien dat ook de gekleurde Nederlander aan profileren kan doen. Zoals de slechte agent iedere gekleurde Nederlander als crimineel ziet, zo kan ook de gekleurde Nederlander iedere politieman als slechte agent zien. En natuurlijk werden in het verleden langharige hippies ook doorlopend aangehouden als zij in een auto reden zoals acteur Frank Lammers nodig vond om op te merken, maar dat is van een andere orde dan etnisch profileren. De hippie kon zijn haren afknippen en het was afgelopen. Zelfs die keuze heeft de gekleurde Nederlander niet.

De politie wordt geconfronteerd met burgers die soms net zo profileren als een flink deel van de agenten. De politie moet daarom de dienders die het wel goed doen steunen en klokkenluiders in bescherming nemen. De goede agenten nemen nu vaak ontslag en de klokkenluiders worden ontslagen. Eerst zelf schoon schip maken in plaats van huilie-huilie doen in de media, dan zullen de negatieve reacties van het publiek vanzelf ophouden.

Voetstukken en helden

Mensen zijn soms moedig, maar vaak niet. Wie wel en wie niet moedig is valt niet makkelijk te zeggen, want degene die een keer moedig optreedt om een racist op zijn discriminerende gedrag aan te spreken kan de volgende dag op zijn werk laf zijn baas racistisch tekeer laten gaan, bang om bij commentaar zijn baan te verliezen. Adolf H. maakte in eigen land een eind aan de economische crisis door een oorlogseconomie op te starten en hij legde fantastische autobahnen aan, hij zou daarom erelid van de vroemvroempartij van Rutte moeten zijn. Helaas deed hij ook dingen die hem minder populair maakten, de genocide op de Joodse bevolking was echter niet de reden van zijn impopulariteit, bij de dodenherdenking op 4 mei werden pas in 1966 ook de Joodse slachtoffers herdacht.
De meeste Nederlanders hadden met de hongerwinter in 1944 voor het eerst last van de oorlogsjaren, de collaboratie was flink groter dan het verzet. En na de oorlog terugkerende Joodse landgenoten werden zelden vriendelijk of opgelucht dat zij het hadden overleefd ontvangen. Het antisemitisme zat er diep in, in heel de westerse wereld trouwens. De geallieerden wisten bijvoorbeeld allang van de concentratiekampen, maar lieten die ongemoeid, want dan was dat “probleem” alvast opgelost. En meteen na de bevrijding werd het plan Israël in elkaar gedraaid zodat we die paar overlevenden daar mooi kwijt konden. een geweldig idee van de Engelsen met het tot heden ten dage doorslepende “Palestijnse conflict” tot gevolg.

Wie verdient het om op een voetstuk geplaatst te worden? En waarom wel de tekenaar van de Afsluitdijk op een voetstuk en niet alle arbeiders die de dijk daadwerkelijk hebben aangelegd. Waarom de rijke uitbuiter die een paar van zijn bloederige centen aan een nieuw te bouwen cultuurcentrum schonk wel op een voetstuk en de door hem uitgebuite arbeiders niet. Bij leven waren deze “helden” al uitverkoren met forse inkomens, het nageslacht mag er nog generaties lang tegenop kijken, terwijl van hun uitgebuite voorouders geen hut te vinden is. Die zijn uit de geschiedenis weggevaagd. De kastelen en paleizen van de uitbuiters worden bewonderd, maar waar zijn de armzalige onderkomens en de verhalen van hen die uitgebuit werden. Het mooie van de Afrikaanse cultuur is het doorvertellen van de geschiedenis in elke lokale gemeenschap, hier is de geschiedenis te boek gesteld door de klasse van de uitbuiters. En wat het begrip helden betreft, in de VK schreef iemand in een ingezonden stukje helder dat slaven tot slaven zijn gemaakt maar dat ook helden tot helden zijn gemaakt.

Sluipmoordenaar

In de Tweede Kamer wees Thierry Baudet op de aanwezigheid van een sluipmoordenaar. Met sluipmoordenaar bleek hij Carola Schouten te bedoelen, de minister van Landbouw die bij boerenacties al groepsverkrachting was toegewenst. Die actievoerende boeren zijn dan ook aanhanger van deze aan de Leidse universiteit afgestudeerde lichtgewicht, niet voor niets ook de held van Johan Derksen. Kamervoorzitter Arib verzocht hem zijn woorden terug te nemen, Baudet keek verongelijkt en deed het niet.

Over afgestudeerden aan, in zijn ogen, linkse universiteiten heeft hij ook een stevige mening, eentje die zo uit het handboek “in drie stappen naar genocide” zou passen. Hij is deel 1 en 2 reeds voorbij, de linkse doctorandussen zijn bij hem al “afval” geworden.
De strategie van fascisten is gebaseerd op het stigmatiseren van groepen. Zo zijn linkse mensen geitenwollensokkendragers en uitvreters, een succesvol frame dat de Telegraaf ooit inzette. Tegenwoordig worden zij vaak met “gutmensch” aangeduid. De volgende stap is deze minderwaardige menssoort van zijn mens-zijn te ontdoen, de linkse mens wordt dan een beest om te eindigen als “afval”. En daarmee is het leven de linkse mens in taal ontnomen. Hij is dan zelfs geen nuttig ding als een stoel of tafel meer, hij kan als afval direct naar de vuilverbrandingsoven.

Het CDA in Brabant werkt met Baudets FvD samen. Hugo de Jonge zou dat geen probleem moeten vinden, want hij was indertijd pleitbezorger van het gedoogkabinet Wilders. Maar vanwege het grote electorale verlies dat daarop volgde spreekt de domineeszoon zich nu uit tegen samenwerking met Baudet, althans landelijk. De gedeelde ijdelheid speelt wellicht ook een rol, twee van zulke types gaat natuurlijk moeilijk samen. Zij zien elkaar echter niet als afval en het is maar de vraag of De Jonge voor links afval zal kiezen als hij over rechts niet zonder FvD kan.

Schiphol kan opgedoekt

Schiphol heeft zijn zin gekregen, er mag weer gevlogen worden en nog mooier, de anderhalve meter is exclusief voor KLM en collegae niet van toepassing, een niet medisch mondkapje volstaat. De luchtvaartlobby heeft een fraai verhaal over hepafilters en unieke ventilatie in elkaar gestoken en daar heeft de regering maar ook het RIVM goedkeuring aan gegeven. Volgens het Kabinet hebben zij er goed naar “gekeken”. Dat de passagiers van een vliegtuig van Qatar Airlines tijdens een vlucht besmet zijn geraakt zegt niets, volgens de luchtvaartlobby zijn die besmettingen “hoogstwaarschijnlijk bij het inchecken” gebeurd. Zou het?

Niet iedereen vertrouwd de mooie verhalen, ook de zakenwereld niet. Niet alleen gaat de woordvoerder van TUI dit jaar met de auto naar Kroatië, bijna de hele zakenwereld laat het vliegen voor wat het is, de zakelijke vluchten zijn met 93% afgenomen. Dit toont aan dat het niet alleen onveilig wordt bevonden door de zakelijke passagiers, maar dat zij hun werk ook zonder vliegen kunnen doen. Schiphol is hiermee bewezen van geen enkel zakelijk belang, slechts het vakantieverkeer resteert, en dat wilde de luchthaven nu juist overhevelen naar Lelystad.

Schiphol met het Franse paradepaardje KLM is een overstapstation dat slechts voor een groep zeer invloedrijke lieden van groot belang is. Het is een belastingvrij gebiedje dat grote schade aan de leefomgeving toebrengt, economisch alleen lucratief voor dat invloedrijke groepje en voor onze koning die graag zijn vliegbrevet behoudt door zo nu en dan pilootje te spelen met een KLM-Boeiing. Dat het Kabinet Rutte nu vele miljarden overheidssteun in deze luchtvaart stort vraagt om nader onderzoek. De cultuur en horeca mochten gelijk failliet, KLM kon als eerste de hand ophouden. En met een kwart van het bedrag dat Rutte in de Franse onderneming stort waren alle Vogelaarwijken in Nederland uit de problemen gehaald, maar daar wil Den Haag niet aan. Door deze crisis worden die wijken nu ook nog het hardst geraakt.

Luister naar de hoofdpiet

Volgens de Telegraaf en de politie waren er zaterdag 2500 demonstranten tegen racisme in Leeuwarden. En één Zwarte Piet. Die Piet liep ongehinderd in vol Pietenornaat en extreem zwart geschminkt langs de duizenden betogers. Als je de verslaggeving van de anti-Zwarte Pietdemonstraties de afgelopen jaren hebt gevolgd dan moet deze pro-Piet een man zonder angst zijn, extreem moedig. Maar dat is hij helemaal niet, want de anti-Zwarte Pietdemonstranten zijn altijd zeer vredelievend geweest. Het geweld kwam uitsluitend uit de hoek van de pro-Pieten. De man van Kick out Zwarte Piet, Jerry Afriyie, heeft niet alleen extreme scheldkanonnades over zich heen gekregen en de geweldadigste verwensingen op het internet, hij is ook bekogeld met stenen en eieren door de vrinden van deze ene Piet. Hij is niettemin zelf veroordeeld tot een boete van 500 euro en het betalen van 500 euro smartengeld aan een agent omdat hij zijn “spieren had aangespannen” bij zijn onterechte hardhandige aanhouding in Gouda. In de media wordt echter bijna altijd geschreven en gesproken over geweld van “beide” kanten. Deze ene Piet in Leeuwarden demonstreerde dus het tegendeel, namelijk dat de antiracisme demonstranten volstrekt vredelievend zijn.

In de VS probeert Donald Trump iedereen die anders denkt als levensgevaarlijk te bestempelen. Een beweging als Antifa wordt door hem als terroristisch aangemerkt, onze pers maakt daar links extremistisch van. Maar Antifa is een beweging tégen fascisme, tégen extreem rechts, hoezo ben je dan zelf extreem? Dat je links bent volgens deze (rechtse) media als je tegen racisme bent, dat zegt alles over rechts.
Laat alle voorstanders van Zwarte Piet oud-hoofdpiet Erik van Muiswinkel
terugluisteren bij M maandagavond, dan kunnen zij niet anders dan de discussie sluiten.

Compensatie

De nertsenfokkerij is al decennia een politiek heikel onderwerp. Indertijd werden werkloze bouwvakkers in Brabant door de Rabobank geholpen om stallen te bouwen en die met varkens te vullen. Van stal bouwen hadden zij wel verstand, van het houden van vee niet. Maar dat was geen probleem, wat afval voeren en eenmaal vetgemest naar de slacht en klaar is kees, gelijk de daar aanwezige pluimveebedrijven. Er konden ook wel wat nertsfokkerijen bij, want die beestjes kun je restafval van de slachterijen voeren en leveren dan elk jaar een fiks bedrag op vanwege hun geliefde pelzen. Het bleek de manier om snel miljonair te worden. Maar de kritiek werd steeds sterker en begin deze eeuw leek een fokverbod aanstaande. Toen kwam de LPF in de regering en ging dwars liggen. Pim was namelijk tegen, dus zij ook. Het verbod ging van de baan. Uiteindelijk is er in 2013 een verbod afgekondigd en dat gaat 2024 in. De fokkers hebben daarmee 10 jaar de tijd gekregen om af te bouwen.

Het is intussen gedaan met de lucratieve handel in nertspelzen. De prijs is van 70 naar 21 euro gezakt. De 128 overgebleven fokkerijen hebben hun winsten zien verdampen en een aantal draait verlies. Op papier althans, want zij zijn liefhebbers van creatief boekhouden. Vorig jaar deed de FIOD nog een inval bij 9 fokkerijen vanwege 50 miljoen belastingontduiking.
Met de corona in de stallen wil de overheid nu de sluiting vervroegen. De nertsenfokkers doen ineens alsof zij nog steeds bloeiende ondernemingen hebben, en alsof er over 3 jaar geen sluiting volgt. Zij vinden de 36 miljoen compensatie voor het stoppen van hun verlieslatende bedrijven veel te weinig, een half miljard willen zij, 4 miljoen per bedrijf. En dat mag opgebracht worden door mensen die wel belasting betalen.

Beeldenstorm

Hier en daar wordt een standbeeld letterlijk van zijn voetstuk getrokken en in de media lijkt de beeldenstorm losgebroken. Is het gek dat mensen het standbeeld van een genocidepleger omver trekken? De protestanten vernielden de beelden in de katholieke kerken, dat waren beelden van heiligen en werden vernietigd omdat de protestanten tegen beelden waren, gelijk recentelijk orthodoxe islamieten die ook beelden vernietigden van o.a. Boeddha. De Amerikanen trokken het beeld van Saddam Hussein omver nadat zij Bagdad hadden veroverd, veel commotie gaf het niet. Over het omver trekken van het beeld van slavenhandelaar Colston in Engeland(hij had een vloot van 40 schepen om mensen als slaaf te verkopen) of van de genocidepleger Leopold II in België(meer dan 10 miljoen slachtoffers) zou je je al helemaal niet druk hoeven maken, maar het tegendeel is waar.

“Door standbeelden weg te poetsen uit de geschiedenis dreigt het gevaar dat ook delen van de historie die een natie gevormd hebben verbleken en vergeten worden” stond in het commentaar van de hoofdredactie van de Leeuwarder Courant. Ook Hans Goedkoop zei op televisie iets in die richting en wees daarbij op zijn achtergrond als historicus. Maar juist een historicus moet weten dat de geschiedenis wordt “geschreven”. En dat doen de lieden die de macht hebben graag zelf. Je moet je er als historicus in verdiepen om erachter te komen hoe het werkelijk zat. Wat de leek meekrijgt is het heldenstandbeeld en de namen van die helden op straatnaambordjes, maar ook mag hij hun rijkdom in musea bezichtigen of hun riante verblijven, kastelen en paleizen bewonderen. Over hun wandaden krijgt hij, ook op school, bijna helemaal niets te horen.
De historicus moet weten dat hun rijkdom meestal wreed vergaard is. Door oorlog, uitbuiting en slavernij, niet zelden met genocides gepaard gegaan. Maar die geschiedenis zien wij maar heel zelden terug op straatnaambordjes of in de vorm van standbeelden. De paleizen staan vaak nog fier overeind, de armzalige onderkomens van de door de helden uitgebuite medemensen zijn bijna allemaal vernietigd.

Is het nodig voor de kennis van de geschiedenis om de wreedste figuren als helden te vereren. Vooruit, een plaquette erbij met daarop de wandaden vermeld en de genocidepleger mag het straatbeeld voor eeuwig bepalen. Zoiets als een standbeeld van Adolf Hitler in Berlijn aan de Hitler Allee met de vermelding dat hij (o.a.) 1,5 miljoen Roma en Sinti, 6 miljoen joden en 23 miljoen Russen heeft laten vermoorden. Lijkt toch haast een opsomming van zijn geweldige prestaties dan een kritische noot. En dan historici die zeggen dat hun standbeeld van belang is voor de geschiedenis, dat weghalen een vorm van geschiedvervalsing zou zijn.

De verering met beelden hoort thuis in de nationalistische tijdgeest die het plaatsen mogelijk maakte, maar de wreedaards horen natuurlijk in de geschiedenisboeken. En om nooit te vergeten wat zij hebben gedaan mogen hun wandaden met een monument worden herdacht. Een standbeeld of straatnaam om hun te eren is zacht gezegd misplaatst. Als men die toch wil laten staan met hun wandaden op een plaquette erbij, dan alleen wanneer de plaquette fors groter is dan het standbeeld.