Naïef?

We zijn naïef geweest zeggen politici elkaar na, geconfronteerd met de moord op een advocaat. Maar zijn zij wel naïef geweest?
Hoe kun je wetten zo schrijven of aanpassen, een justitieel apparaat zo kapot bezuinigen en een politieorganisatie zo reorganiseren dat ons land een paradijs is voor niet alleen belastingontduikers, maar ook voor de maffia en dan met droge ogen gaan kletsen over naïviteit?

Toen de muur was gevallen en de Sovjet Unie als Rusland verder ging en veranderde in een wild-west-kapitalistische staat, werd ons land overspoeld met Russische maffioso. De Italiaanse maffia zat hier al langer en de Joegoslavische evenzo. Ons land is namelijk een prima plek voor distributie van van alles, dus ook van illegale zaken. Wetgeving bedoeld om onze eigen ondernemers minder belasting te laten betalen of om controle op hun handelen te verminderen werkt evengoed voor de (internationale) maffia. Dat werd dan maar geslikt, politie en justitie moesten het maar bekijken. Die kregen met de VVD als grootste partij bezuinigingen en reorganisaties voor hun kiezen. Kleine overheid en minder regels is hun devies en daar houdt ook de maffia van.
Onze wetgeving is zeer plezierig voor lieden die graag wat belasting willen ontduiken. Met lobbywerk heeft de achterban van VVD en CDA aardig wat leuke wetgeving voor elkaar gekregen. We hebben zelfs een minister van Financiën, CDA-er Jan-Kees de Jager, gehad die zelf als ondernemer met de btw-afdracht had gerommeld. Het was bizar genoeg geen beletsel om hem die post te geven.

Als reactie op de moord op de advocaat worden de bezuinigingen bij justitie niet terug gedraaid, ook de politie krijgt er geen mankracht of wijkagent bij. Wel wordt er uit het bestaande politieapparaat mankracht onttrokken om een nieuw team samen te stellen. Op Amerikaanse leest geschoeid zal dat de strijd aan moeten gaan met de miljardenhandel van de drugsmaffia. Maar die maffia zit allang bovengronds, goed geregeld door juristen en accountants aan de Zuidas. Dezelfden die de brievenbusfirma’s en multinationals bedienen. En die dat werk moeiteloos kunnen doen dankzij de leuke wetten en regeltjes die CDA en VVD voor hen heeft gecreëerd.
Wij waren het land van Heineken en Bols, die drugs zijn legaal. De nieuwe concurrerende middelen zijn dat niet. De gevolgen kunnen wij al decennia zien, en die CDA en VVD zeggen nu dat ook te zien. Maar zij doen er niets aan, want dan snijden zij in de eigen vingers. Voor de bühne komt er meer repressie en dat geeft slechts akelige wetten en leidt tot niets zoals we in de VS kunnen zien.

Derde dinsdag-sprookjes

De middeninkomens gaan er op vooruit, want die hebben het heel zwaar gehad en kregen ook de meeste lasten te dragen. Dat zegt Willem-Alexander namens dit Kabinet. Maar de eersten die van Rutte na de crisis mochten profiteren waren Jan Modaal en iedereen die meer verdiende. Zij kregen 5 miljard. Alleen waren het vooral de dubbel modaal en meer verdieners die dat mooie bedrag mochten opsouperen. De laagste inkomens zouden altijd het meest zijn ontzien. Ook dat is niet waar, die mochten blij zijn als er een procentje bij kwam, maar zagen tegelijk procenten verdwijnen aan de verhogingen van huur-, zorg- en energiekosten en btw-verhoging. Jan Modaal kreeg maar net een beetje compensatie voor die verhogingen en voelde helemaal geen vooruitgang. De hoogste inkomens uiteraard wel, een paar procent van een ton is wat anders dan een procent van het minimum. Ook nu profiteren die hoge inkomens weer het meest.

Het Kabinet heeft een begrotingsoverschot van 11 miljard, mede omdat zij veel beleid heeft afgeschoven naar gemeenten. Die zitten dus in zwaar weer en zijn gedwongen om de gemeentelijke heffingen te verhogen.
De burgers raken daardoor een steeds groter deel van hun inkomen aan lokale lasten kwijt. Niet gek dat die burger weinig merkt van Haagse lastenverlichting. De 200 euro per jaar die Jan Modaal nu wordt beloofd zal hij zo kwijt zijn aan verhoging van de ozb.

Er is wat onenigheid of Wiebes of Hoekstra het had bedacht, maar er komt een investeringsfonds. Gefinancierd met een staatslening, waar zelfs wat geld bij wordt gegeven vanwege de negatieve rente, worden ondernemers gesteund die een mooi maar voor de banken te riskant ondernemersplan hebben. Het zoontje van een topman van Shell die een variant op Thuisbezorgd heeft bedacht waar hij heel veel geld mee denkt te kunnen verdienen wordt dan door zijn vader naar Wopke Hoekstra doorverwezen. Als hij met Hoekstra’s miljoenen zijn bedrijf heeft opgericht en na een jaar failliet gaat mag de staat zijn geleende miljoenen afbetalen. Laat Hoekstra een energietransitiefonds oprichten en daarmee alle sociale huurwoningen energieneutraal maken. Dat geeft werkgelegenheid, helpt de klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en geeft voor de inkomens tot 42.000(de nieuwe grens voor huurders van sociale huurwoningen) een echte lastenverlichting. Woningbezitters gaan er elk jaar op vooruit, voor huurders worden de woonlasten juist steeds hoger. Met zo’n fonds trek je ook dat wat recht.

Genezen? Nee, pilafhankelijk houden

Voor onderzoek naar ziekten is veel geld nodig. Dat geld komt van de overheid en de farmaceutische industrie. Die laatste doet dat alleen als het onderzoek een lucratief medicijn zal opleveren. Het is dus niet de bedoeling dat de door de staat opgeleide medicus een behandeling vindt die de patiënt geneest. De staat financiert onderzoek beperkt, dus is de medicus afhankelijk van de bijdrage van de farmaceutische industrie en zal daardoor geen behandeling die leidt tot genezing vinden. Het stoppen van een ziekte door medicatie en het daarna moeten slikken van middelen om het opnieuw uitbreken van die ziekte te voorkomen kan nog wel.

De “markt” wordt overspoeld met middelen die preventief moeten worden geslikt. Niet echt fijn, want elke pil heeft zijn bijwerkingen. Om te voorkomen dat je misschien een kwaal krijgt moet je pillen slikken die de kans op die kwaal verkleinen maar die je vrij zeker opzadelen met andere klachten. Zo heeft bijna iedere gebruiker van cholesterolpillen last van zijn spieren, sommigen belanden zelfs in de rolstoel. Maar hoera, de kans op hartfalen is wel met 10% gedaald.

De ontwikkeling van behandelingen zou op geen enkele manier door de farmaceutische industrie mogen worden beïnvloed. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat er behandelingen worden gevonden die gericht zijn op genezing. Die behandelingen zouden op open source-wijze aan iedere arts in de wereld moeten worden aangeboden. En er moet een eind komen aan de patenthandel. Laat de EU daar werk van maken. De kiezer moet de partijen die dienstbaar zijn aan Big Farma uiteraard niet zijn stem gunnen. Veel te kiezen valt er dan niet meer, dan resteert een stem op links.

Collectieve voorzieningen vergen collectieve lasten

Met de neoliberale wende, in gang gezet onder Van Agt en Wiegel, werd het mes in de collectieve uitgaven gezet. Die zijn sindsdien per Kabinet verder afgebouwd. En nog is het niet genoeg, heel rechts politiek Den Haag vindt de collectieve lasten nog steeds te hoog.
Door die verlagingen van de collectieve lasten zijn uiteraard de collectieve voorzieningen minder geworden, maar de winsten voor met name de grote bedrijven en de hoogste inkomens zijn fors toegenomen. Het nationale tafelzilver(Postbank, PTT, enz.) werd van de hand gedaan, woningstichtingen, energiebedrijven en ziekenhuizen werden (deels) vermarkt.

Ons onderwijs is door bezuinigingen in zwaar weer geraakt en dat wordt per Kabinet alleen maar slechter. Het einddoel van rechts Nederland is immers het Angelsaksische model van dure privéscholen en slechte staatsscholen met een grote vinger van het bedrijfsleven in de pap.
Ons zorgstelsel is totaal vernield, verzorgingstehuizen gesloten, jeugdzorg kapot bezuinigd en voor de geestelijke gezondheidszorg is de politie het opvangapparaat geworden. De politie zelf is al even hard door bezuinigingen vernield. Van een goede werksfeer is daar al helemaal geen sprake meer. De politie Haaglanden is berucht om zijn bloeiende racisme, dienders met een kleurtje stappen daar achter elkaar op. De agenten die Mitch Henriquez met een nekklem om het leven brachten konden er op veel support rekenen.

Degelijk onderwijs, een beschaafd politieapparaat, betaalbare huisvesting, ouderenzorg enzovoort zijn heel goed mogelijk. Maar dan moeten er wel belastingen worden geheven. Collectieve uitgaven voor een beschaafde maatschappij vragen collectieve lasten. In Zweden zijn die lasten hoger dan hier en zijn die voorzieningen ook een stuk beter. En niemand kan beweren dat men daar in armoede leeft of dat het daar economisch slechter gaat dan hier, in tegendeel. Degenen die voor minder belasting pleiten zorgen juist voor meer armoede en een onaangenamere wereld.

Het blijft feest voor de banken

Dik tien jaar geleden was er door de banken zoveel geld uitgeleend, waarvan zij wisten dat het nooit terugbetaald kon worden, dat zij op omvallen stonden. Maar werd hard geroepen, zij zijn too big to fail, ofwel als zij failliet gaan stort de hele economie in. Dus werden de banken “gered” met een astronomisch miljardenbedrag. En al zo mooi, de banken konden zonder problemen massaal mensen ontslaan. Het werk laten de banken de klant tegenwoordig zelf doen, dat heet internetbankieren. En dankzij de negatieve rente mag de klant voor zijn spaargeld gaan betalen, of, wat de bedoeling is, de bank laten beleggen. De risico’s zijn dus voortaan voor de klant.
De economie kreeg door die reddingsacties ook een flinke knauw, waarop regeringen juist allerlei leuke dingen voor die financiële slimmeriken gingen doen. Belastingen werden verlaagd om de economie te stimuleren en de Europese Centrale Bank ging “helpen” door waardeloze leningen op te kopen. Zo raakten banken hun nooit te innen leningen kwijt.

Door de lage rente zou de economie moeten opleven, maar daar maken de banken nog geen werk van. Het geld komt wel op andere manieren binnen.
Het grote geld zit in het vastgoed en dat loopt als een zonnetje dankzij de negatieve rente. Er worden bijvoorbeeld in oude bedrijfspanden, die vroeger gekraakt werden, studentenhokken gezet die tegen de maximale huurprijs voor huursubsidie in de markt worden gezet. Daar verdwijnt het belastinggeld in de zakken van de vastgoedboys. Kraken was leuker en voordeliger. Ook alle miljarden uit de drugswereld worden voor een flink deel via het vastgoed wit gewassen.
En dan zijn er nog de pensioenpotten die lonken. De regering gaat staatsleningen uitschrijven tegen negatieve rente. Dat lijkt leuk, maar de pensioenfondsen zijn verplicht om een deel van die staatsleningen aan te schaffen(kost hen met de lage rente jaarlijks nu al minstens 7 miljard). De pensioenfondsen keren dan maandelijks geld uit aan de staatskas in plaats van aan de pensionado’s. En daar gaat de regering natuurlijk weer leuke dingen voor de ondernemers van doen.

Trias politica?

Je hebt de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. De Franse filosoof Montesquieu heeft ooit deze trias politica bedacht waarbij hij als uitgangspunt had dat die drie machten gescheiden zouden zijn om te waarborgen dat zij onafhankelijk van elkaar de democratie zouden controleren. Als een regering deze drie machten zelf onder controle heeft zit je al snel in een dictatuur. In ons land is alleen de rechterlijke macht onafhankelijk, of hoort dat te zijn.
De VVD neemt het namelijk niet zo nauw met de Trias Politica. Onder haar leiding werd Justitie al uitgebreid met het politieapparaat. Dat zat voorheen bij Binnenlandse Zaken. Die samenvoeging staat op gespannen voet met de scheiding der machten. Het heeft daarnaast de beide apparaten in een enorme puinhoop veranderd. Zelfs de eigen VVD-ministers en staatssecretarissen stapten er achter elkaar op.

De scheiding van de drie machten beperkt zich in ons land dus tot twee, alleen de rechterlijke macht is los van de politiek. Tenminste, dat dachten wij. In de racismezaak tegen Geert Wilders, die aan zijn gehoor had voorgesteld om een endlösung te regelen voor landgenoten met wortels in Marokko, schijnt Opstelten, de toenmalig VVD-minister van Justitie en Veiligheid en brokkenpiloot eerste klas, zich met die zaak te hebben bemoeid. Dat had hij uiteraard niet mogen doen. Wat de vraag nu moet zijn: was dit een incident of was het voor de VVD-ministers een vanzelfsprekendheid om zich met de rechterlijke macht te bemoeien.

Geweld tegen of door de politie

Of je deze week de krant open sloeg of de televisie aanzette, er was geen ontkomen aan, de Nederlandse politie heeft zwaar te lijden onder geweld. Zonder enig weerwoord mochten vertegenwoordigers van de hermandad huilie huilie doen over het geweld dat hen wordt aangedaan door burgers. Het had alles van een perfect georganiseerd marketingoffensief om het slechte imago van ons blauw op straat op te poetsen. Ook Matthijs van Nieuwkerk liet zijn politiegasten een klein half uur kritiekloos aan het woord zodat je dacht naar WNL te kijken.

De afgelopen tijd is er aandacht geweest voor het etnisch profileren door de politie. Ook discriminatie van en door eigen politiemensen kwam aan de orde, waarbij bleek dat de leiding daar niet of nauwelijks op ingreep. En de vele “incidenten” bij aanhoudingen waarbij mensen overleden kwam in het nieuws. Nu is de zomer voorbij en werd het eerste het beste incident van geweld tégen de politie aangegrepen om het in de vakantie ontstane beeld te kantelen, niet het geweld dóór de politie maar het geweld tégen de politie werd afgelopen week breed op de agenda gezet. Met uiteraard direct stoere taal van minister Grapperhaus over het aanschaffen van een omstreden stroomstootwapen.

Het incident betrof een bruiloftsgast die een agent een klap verkocht. Een bruidstoet was aangehouden omdat zij toeterend door de stad reed. Eén bruiloftganger, type vaak etnisch geprofileerd, kon zijn woede over een dreigende bekeuring van een paar honderd euro niet bedwingen en gaf dus een klap. In alle verhalen die de politie deed werd geen enkel inzicht gegeven over het hoe en waarom van die klap.

Het is als het “nieuws” over de Amsterdamse drugswereld. Yogasnuivers zijn schuldig aan de maffiapraktijken wordt populistisch geroepen. Maar iedereen kan weten dat het juist de PVV-bolwerken Urk en Volendam zijn waar de jeugd Gordon(huiszanger van de VVD) weet te verslaan in het snuiven van coke. De vissers lijken een lijndienst met Colombia te hebben. In de bible belt zijn ze wat zuiniger, daar staan ze stijf van de ghb en speed. Maar nee, het zijn natuurlijk van die GroenLinksers met hun yoga die alle ellende in de wereld veroorzaken. En zo is het niet de politie die geweld pleegt maar zijn het burgers die de politie met geweld bestoken. En heel de media gaat braaf mee in dat valse verhaal.
Geweld is helaas een onderdeel van onze maatschappij en dat beteugel je niet met harder optreden. Het zal wel afnemen als je stopt met etnisch profileren, of een waarschuwing geeft in plaats van een peperdure boete of een nekklem. Als je er weer bent vóór de burger en niet tégen.

Shell is de baas

Roof de bodemschatten en je krijgt het predicaat Koninklijk. Zo verging het Shell. Het mag olie en gas winnen en hoeft maar een zeer beperkt deel van de opbrengst af te dragen. En de risico’s zijn voor de overheid. Dat er wel eens wat teveel gas in een jaar werd gewonnen, met aardbevingen als gevolg, is dus geen probleem. Het was minister Henk Kamp(VVD) die de Groningse gaskraan zover openzette. De schaderegeling is nu in handen van minister Wiebes(VVD) en die rekt en ritselt het wederom heel prettig voor Shell. De multinational bepaalt ook zelf hoeveel of beter hoe weinig belasting het betaalt. Zolang je Shell heet doen regeringen alles voor je. De afschaffing van de dividendbelasting had Shell er samen met Unilever mooi doorheen gefietst, Rutte zette het persoonlijk op de agenda. Het ging niet door vanwege Engelse grillen, een zeldzaam moment in de jarenlange uiterst goede verstandhouding.

EénVandaag liet een klokkenluider aan het woord over een andere schade. Nee, niet de schade door fracking, die moet nog op de kaart worden gezet, maar wel een schade die op frackingschade lijkt. De klokkenluider had voor Shelldochter NAM de olie- en gasputten onderzocht op deugdelijke afsluiting. Er zijn zo’n 6500 van die putten en met name de duizenden uit de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw blijken zo goed als allemaal te lekken. Dat wil zeggen dat er zwaar kankerverwekkende stoffen als benzeen in het grondwater terecht komen. Boeren spuiten het over hun land, koeien drinken het, waterleidingbedrijven winnen het en het komt dus bij de mensen thuis uit de kraan.
De NAM weet het, Shell weet het, de overheid weet het ook, maar er gebeurt niets. De verontruste inspecteur werd daarom klokkenluider. De NAM reageert dat zij zal ingrijpen door een extra inspecteur aan te stellen. Dat klinkt als een middelvinger als je weet dat naar hun vorige inspecteur niet werd geluisterd. En van reparatie is dus sowieso geen sprake. De kosten van de gezondheidszorg lopen steeds verder op, geen wonder als Shell de kankerkranen van 6500 putten open laat staan.

17 miljoen mensen

Maxima had van haar inburgeringscursus begrepen dat Nederland een eigenzinnig land was, vol unieke mensen. Maar toen zij aan de oude reclameslogan refereerde die ervan uitging dat alle inwoners van ons land niet in een keurslijf kunnen omdat zij in hun waarde gelaten moeten worden ofwel allemaal verschillend zijn met de woorden “dè Nederlander bestaat niet” viel rechts Nederland over haar heen. Dat de tijd van 15 miljoen Nederlanders met hun Giroblauw was veranderd in 17 miljoen mensen zonder een eigen bank was Maxima ontgaan. Rechts wil dat iedereen tot één volk behoort, hun volk, boreaal en neoliberaal, vroeger heette dat racistisch en fascistisch.

Mona Keijzer gaat op voor het leiderschap van het CDA. Wopke Hoekstra ook. Beiden zitten op de boreale weg met volkslied en vlag die Buma bewandelde. De derde kandidaat, Hugo de Jonghe, laat nog iets van het oude midden horen en levert zelfs kritiek op de neoliberale politiek. Dat geluid is er dus nog wel, maar sterk is het niet, ondanks de zware schade die het CDA heeft opgelopen door met steun van Geert Wilders te regeren.
Mona Keijzer komt uit PVV-bolwerk Volendam en liet haar licht schijnen over de problemen van deze tijd. Volgens haar palingpolitiek draait het om gebrek aan verbinding, hoog- en laagopgeleid ontmoeten elkaar niet meer. Je kunt niet met 17 miljoen mensen als los zand naast elkaar leven stelt zij. Haar oplossing zal Buma deugt doen: “je hebt een stel verbindende iconen nodig zoals het Koningshuis”. Jawel, met het zingen van het volkslied en zondag naar de kerk zijn 17 miljoen mensen met elkaar verbonden. Alleen is niet iedereen koningsgezind of kerkelijk, laat staan van dezelfde kerk. Zulke ideeën werken alleen in een dictatuur, en dat vinden deze CDA-ers wellicht een goed idee, want zij flirten met fascistoïde gedachten en met extreemrechtse partijen. 17 Miljoen mensen in een keurslijf dwingen heeft niets van doen met democratisch gedachtegoed.

Cliëntelisme in Den Haag

Annemarie Jorritsma(VVD) sloofde zich als minister van Economische Zaken uit voor o.a. de tabaksindustrie. Robin van Linschoten(VVD) liep zich het vuur uit de sloffen om de gokindustrie vrij baan te geven. Frits Bolkestein(VVD) viel minister Els Borst(D66) lastig om zijn schnabbel voor de farmaceutische industrie te gelde te maken. Daar had Els geen trek in, het was ook al haar wetgeving betreffende het roken die door Jorritsma was afgeschoten. Hans Wiegel(VVD) maakte reclame voor Bouw State, hij beloofde te mooi om waar te zijne winsten die uiteraard te mooi om waar te zijn waren, maar kwam er zonder noemenswaardige schade vanaf voor de rechter. Neelie Kroes(VVD) zorgt ervoor dat de Amerikaanse taxibende Uber vrij baan in de EU heeft. Mark Rutte(VVD) toverde een in geen verkiezingsprogram staande miljardenmaatregel af, nodig om zijn oude broodheer Unilever te plezieren. Shell heeft in elk Kabinet wel een paar oud-werknemers als minister, en anders worden er wel ex-ministers beloond voor hun trouwe diensten aan de Koninklijke met een fraai commissariaat.

De van een herseninfarct herstellende Hans Wiegel krijgt Elco Brinkman(CDA) op ziekenbezoek, de door hem geprezen Baudet en de daarvoor door hem zo bewonderde Rita Verdonk zijn echter in geen velden of wegen te bekennen. De old boys weten elkaar tenminste nog te vinden. Gek dat mensen wel zien hoe verderfelijk en perfide het systeem van de heren en enkele dame met macht in elkaar steekt, maar dat zij vervolgens op de VVD, dè partij van dit soort lieden, gaan stemmen. Of zij stemmen op een nog rechtsere partij die n.b. is opgericht door een VVD-er(PVV en FvD). Als je dan wat anders wilt, stem dan ook anders. Iedereen kan weten dat de VVD bol staat van cliëntelisme, de lobbyisten hoeven er alleen maar hun kant en klare wetten in te leveren die ongezien in stemming worden gebracht. Hans Wiegel zei het ooit duidelijk, werken is voor de dommen.

De loyaliteit met de door met name VVD-ers en CDA-ers zo bewonderde VS overstijgt echter alles. Van Balkenende tot Rutte staan zij pal achter elk verzoek dat van over de plas komt. Natuurlijk willen zij braaf voldoen aan oorlogje voeren in de Golf of op commando weer wat wapentuig kopen bij de grote broer.
Maar wat heeft Rutte het moeilijk met de Brexit, wie haalt nu de hete Amerikaanse kastanjes voor Markje uit het vuur in de EU?

Huizen te duur

“Huizen te duur voor de middeninkomens” kopten de kranten. Dat is sneu voor Jan Modaal, maar voor de laagste inkomens zijn in veel delen van ons land helemaal geen woningen meer, of je moet een wachtlijst van 16 jaar normaal vinden.
In de Randstad zijn de prijzen van koophuizen totaal uit de hand gelopen, de prinsjes Bernard varen er wel bij. Het bizarre doet zich nu voor dat een medisch specialist een woning nog wel kan betalen, maar de verpleegkundige niet. Aangezien veel specialisten graag in de Randstad werken is daar geen tekort aan, maar de handjes aan het bed is er een groot probleem. In de provincie is de situatie precies andersom.
Uit het onderzoek van Jan Tromp en Pieter Tops in opdracht van de Gemeente Amsterdam blijkt dat het bijna standaard is dat huizen in de Randstad contant worden betaald. Wie kan 1 miljoen cash neertellen? Dat de vastgoedwereld een behoorlijk crimineel wereldje is weet iedereen. Er lopen daar ouderwetse huisjesmelkers rond, waaronder dus een prinsje en de oude financiers van Pim Fortuyn, maar je ziet er de onderwereld ook zijn miljarden witwassen. Bij de VVD zitten veel vastgoedlieden met navenant veel invloed. De wetgeving schiet daardoor tekort om die dubieuze praktijken aan te pakken, de Van Haga’s zitten natuurlijk niet voor niets bij de VVD.

En zo zit de hele wetgeving in ons land rammelend in elkaar.
Zou je dierenmishandeling strenger bij wet willen regelen dan zal die nieuwe wet er ook voor zorgen dat de veeboeren hun stallen kunnen sluiten. Dat zal nooit gebeuren dankzij de krachtige boerenlobby die altijd kan rekenen op steun van SGP, CDA, CU en VVD.
Den Haag roept graag hoe geweldig democratisch en goed geregeld ons land is, maar het is hier niet minder corrupt dan Italië, wat heet, de belastingmoraal is hier zelfs slechter.

Eigenrichting

Iemand roept dat er een pedo in de bosjes staat en vijf mannen springen er bovenop met de dood van de (doofstomme) man als gevolg. Nog voor er autopsie heeft plaatsgevonden laat de politie weten dat de doodsoorzaak onbekend is en niet het gevolg is van het burgerarrest. Ook weet de politie dat de dode man seksuele handelingen had verricht. Hoe zij dat allemaal kon weten werd niet duidelijk. Een nekklem was kennelijk niet geconstateerd, maar ook daarmee mag je trouwens van de politie vrijuit gaan. De vijf aangehouden mannen werden dus vrijgelaten. De politie heeft de verdachte van een seksueel misdrijf al veroordeeld en de vijf verdachten van doodslag vrijgesproken nog voordat een rechter de zaak heeft beoordeeld.

Een oude hippie die ooit een coffeeshop begon en daar flink geld aan had overgehouden vertrok naar Thailand. Bij Justitie waren wat ambtenaren die hem die luxe pensionering misgunden en dachten dat hij nog wel voor wat zaakjes veroordeeld kon worden. Helaas voor hen leverde Thailand hem niet uit. Toen stuurden ze wat mailtjes naar de Thaise politie met wat verdachtmakingen die in Thailand gevangenisstraffen van 100 jaar kunnen opleveren. En zo geschiedde. Misschien was hij hier voor iets veroordeeld , misschien ook niet, maar hier was hij nooit tot 100 jaar veroordeeld. De ambtenaren speelden dus zelf voor rechter.
Begin dit jaar bleek justitie mailtjes naar de Turkse autoriteiten te hebben gestuurd waarin een Nederlandse correspondente in Turkije aan een verboden Koerdische beweging werd gelinkt. Zij werd het land uitgezet. Huis kwijt, werk kwijt.

Eigenrichting is een heikele en gevaarlijke zaak en niet voor niets verboden. Als de Overheid al het slechte voorbeeld geeft, dan moet je niet raar opkijken dat burgers het ook normaal gaan vinden. Intriest dat prins Pieter van Vollenhove, toch zijn blazoen wat opgepoetst als medestichter van het Huis voor Klokkenluiders, zich vergaloppeerde door de vijf man in Assen die betrokken waren bij de dood van de vermeende pedofiel als helden te bestempelen. Laat hij eerst zijn zoon een heropvoeding geven, de huisjesmelkende aanstichter van de vernieling van het milieu bij Zandvoort om de hobby van zijn großpapa te realiseren.

Diplomatie

Zonder veel vertoon speelt het kader in China een keihard spel met een economisch succes zonder weerga als gevolg. Van een rechtsstaat is geen sprake is, het is een geraffineerde dictatuur. In Rusland zit de geslepen vos en oud-KGB-er Poetin. Een schaker die ondanks een zwakke economie(niet groter dan die van Italië) en een weinig democratisch stelsel zijn land weer redelijk dominant op het wereldtoneel heeft gekregen. Hij sluit even makkelijk vriendschap met Le Pen en Baudet als met Maduro en Assad, als het maar helpt zijn positie te versterken en die van anderen te verzwakken.

De VS heeft dankzij zijn dollar de grootste economie van de wereld, maar ook de meeste schulden.Met de dollar als wereldrekeneenheid kan het land niet failliet. Tenminste zolang de andere grootmachten de dollar nog zo willen zien, of de schade van het afschaffen ervan (nog) niet kunnen dragen. President Trump gaat niettemin als een hulk tekeer en heeft geen idee wat hij aanricht. Hij heeft daarmee voor elkaar gekregen dat China en Rusland en vele andere landen nu steun bij elkaar hebben gezocht en gevonden. Als zij gezamenlijk Amerika dwars willen zitten dan is dat geen probleem en rest de Amerikanen alleen hun militaire macht. Nog voor de wereld ten onder dreigt te gaan aan de klimaatverandering ligt dan een derde wereldoorlog op de loer. De sleutel naar zo’n wereldramp ligt in Washington, in handen van een diplomatieke nul, een dikke zeventiger met het verstand van een kleuter.

Een lichtpunt is de Franse president Emanuel Macron. De uitnodiging van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken tijdens de G-7 Top was een lesje diplomatie voor Trump. Die was te overdonderd om er met een tweet op te reageren. Macron wist ook de druk op de Braziliaanse fascist Bolsonaro op te voeren om de branden in het Amazone-gebied te blussen. Tot verbazing en boosheid van zijn aanhang in Brazilië luisterde en reageerde hij. Onze Rutte probeerde juist druk op Brazilië te voorkomen(!). Want het vernietigen van het tropisch regenwoud is goed voor onze economie. Gelukkig kennen de Fransen nog de macht van de diplomatie en sluiten zelfs zij hun ogen niet voor milieurampen.

Onze vriend in Brazilië

Luister naar de NOS-Journaals, kijk naar Jinek of naar Buitenhof en je krijgt de indruk dat er in Brazilië een beschaafde man aan de macht is. Dat de man in kwestie Trump nog op rechts en in onbeschoftheid ruim weet te passeren is blijkbaar niet doorgedrongen. Maar de Nederlandse belangen in het Zuid-Amerikaanse land zijn dan ook groot en deze president doet alles waar Nederlandse ondernemers gelukkig van worden. Zij leggen met hun VOC-mentaliteit de infrastructuur in het Amazonegebied aan, zodat de daar geteelde soja efficiënt naar de havens gebracht kan worden om naar onze veestapel verscheept te worden. Die havens leggen zij ook aan, onze banken zijn de financiers enzovoort.

Dat boeren en andere gelukzoekers van de Braziliaanse president vrij spel hebben gekregen en aangemoedigd zijn om het woud plat te branden en lastige bewoners rustig af te maken, het raakt Eva Jinek niet, zij noemde het “legitiem” dat die boeren dat deden, want die “willen ook geld verdienen”. Van haar mag je dus de Veluwe plat branden en de bewoners vermoorden als je daar als boer geld wil verdienen, heel legitiem ….
Jort Kelder vond het nodig om gast Bram van Ojik erop te wijzen dat die soja naar hipsters in onze grote steden gaat die allemaal GroenLinks stemmen. Dat het deel van de soja dat niet als veevoer wordt gebruikt hooguit 10% is wilde Kelder niet horen. Dat veel hipsters volgeling zijn van Kelders goede vrind Baudet bleef onbesproken.
Storender is dat de Zuid-Amerikaanse fascist als een heel normale beschaafde man wordt neergezet. Lees of hoor de correspondenten Marjon van Royen of Nina Jurna en je weet beter.

Zeg nee tegen USA-verzoek

De wijze waarop Trump het presidentschap uitoefent is niet anders dan hoe hij in het maffiose vastgoedwereldje handelde. Het is daarom ook niet zo gek dat hij het in principe het best kan vinden met lieden die ook van onderwereldpraktijken hun gewoonte hebben gemaakt. Een Filipijnse president die zich als dictator gedraagt, compleet met doodseskaders, een regelrechte fascist die zijn aanhang aanspoort om voorheen beschermde woongebieden in het Amazonegebied van de autochtone bevolking plat te branden en demonstranten te vermoorden, zelfs het Noord-Koreaanse dictatortje met een Michael Jackson-syndroom valt bij hem in de smaak, kan hij lekker mee sparren.
En dan staat er nog een rij lieden vol bewondering naar hem te kijken, helaas voor hen zijn zij te onbelangrijk om een blik van hem te krijgen. Slikken voor de Baudets en Wildersen.

Maar ook onze Rutte hoeft niet op veel belangstelling te rekenen. Hooguit een tik op de vingers door de onnozelste ambassadeur die de VS hier ooit heeft gestald. Je kun het als een belediging opvatten. Maar Rutte loopt als een schoothondje achter de Amerikanen aan. Zoals zijn voorgangers altijd hebben gedaan, van Pietje de Jong tot Jan-Peter Balkenende. Wij hebben ons al decennia braaf aan de JSF verbonden. Niet slim om een krankzinnig duur en steeds duurder geworden vliegtuig te bestellen dat in ontwikkeling is en dat Amerikaans is en ook na koop zal blijven. Immers mocht Trump Rutte dwars willen zitten, dan kan hij met één druk op de knop alle duur betaalde JSF’s aan de grond houden, de startknop blijft namelijk in Amerika. Dan heb je je simpel overgeleverd, je autonomie uit handen gegeven.

Nu de relatie met de Amerikanen niet echt prettig verloopt, kijkt zelfs Dick Berlijn, oud-commandant van de strijdmachten, met gemengde gevoelens terug op de JSF-deal. Met een president als Trump had hij nooit rekening gehouden anders had hij wellicht voor een Europese SAAB Viggen of Mirage gekozen. Tja, een beetje de mogelijke scenario’s voor de toekomst bekijken behoorde niet tot de aankoopstrategie. Berlijn en de Kabinetten destijds lieten zich makkelijk fêteren en onder druk zetten om voor dit Amerikaanse onding te kiezen. De spijt is opmerkelijk, maar zoals altijd te laat.
Rutte moet nu niet braaf meegaan in een nieuw Amerikaans avontuur in het Midden-Oosten door fregatten te sturen naar de straat van Hormuz, wederom zonder VN-mandaat. Hij moet nee zeggen tegen het verzoek dat de ambassadeur als een sommatie bracht.