In democratie mag meerderheid geen dictatuur zijn

Als ik 50% plus één van de stemmen haal dan bepaal ik wat er gebeurt, zo ongeveer zei Rita Verdonk het in de dagen dat zij geloofde kans op die nipte meerderheid te maken. Dit winner takes it all- principe stond lange tijd in een kwalijke geur. Het geweld van twee wereldoorlogen had diepe sporen getrokken in de Europese ziel. Dit nooit weer werd breed gedragen.
Maar de nieuwe generaties staan verder af van dat verleden, zij herkennen signalen die appelleren aan het ontstaan van een oorlogsklimaat niet. Media lijken het evenmin nog te herkennen en geven die geluiden juist een podium. En van de generaties die het besef nog wel hebben is een deel heel blij met de nieuwe wende. Bij de opkomst van Pim Fortuyn zeiden die dan ook onverbloemd dat zij eindelijk “weer” mochten zeggen wat zij dachten.

De tijd lijkt rijp voor een revival van donkerebruine sentimenten, zo rijp dat er een meerderheid voor lijkt te zijn. Immers, naast Wilders en Baudet die beiden openlijk flirten met het fascisme hebben zowel VVD als CDA die extreemrechtse agenda (deels) overgenomen. Afbraak van de rechtsstaat, tweedeling, aanwakkeren van vreemdelingenhaat en intolerantie naast het vergroten van de staatsmacht, meer controle, meer bevoegdheden voor politie en inlichtingendiensten. De meerderheid kiest voor deze partijen, hoewel, men vergeet dat het aantal kiezers nog maar een kleine meerderheid is, de niet-stemmers vormen een blok waarmee zij de grootste partij zouden hebben.
Dat zo’n 20 tot 30% van de stemgerechtigden zichzelf als meerderheid beschouwt en daaraan dezelfde rechten wil ontleden als Verdonk is griezelig en niets minder dan de wens van een dictator. In een democratie heeft de meerderheid weliswaar de grootste stem, maar dat mag nooit de enige stem zijn. De meerderheid die voor zwarte piet is zal rekening moeten houden met de (steeds groter wordende) minderheid die tegen is, dat is democratie. Zo is het ook met vrouwenrechten gegaan, zonder “cultuurverandering” zouden vrouwen nog steeds het aanrecht als enige recht hebben.

Milieubeleid in de praktijk

Een correctie op de post van 9-11. Een luchtwasser reduceert de ammoniakuitstoot (een stikstofverbinding), (nog) niet de uitstoot van CO2.
De EU heeft Nederland op de vingers getikt omdat de regeling voor het verminderen van de uitstoot van stikstof niet deugt. Deze regeling, het PAS (Programma Aanpak Stikstof), is echt een gedrocht. Het PAS regelt op papier de vermindering van de uitstoot van stikstof in Nederland. Dat is nodig omdat kwetsbare Natura 2000-gebieden worden aangetast. Stikstof bevordert namelijk de groei van enkele soorten vegetatie (voornamelijk grassen en brandnetels) en deze verdringen dan andere soorten.

Maar bij het opstellen van het PAS is aan projectontwikkelaars en provincies de mogelijkheid geboden om uitzonderingsprojecten aan te dragen. Dat zijn projecten waarvoor de vermindering van de uitstoot niet of in veel mindere mate zou gaan gelden. Er zijn veel projecten aangedragen en deze zijn erg royaal gehonoreerd. Voor bijvoorbeeld Flevoland zijn de belangrijkste projecten die zijn gehonoreerd de uitbreiding van Lelystad Airport en de uitbreiding van de veeteelt(!). Provincie Flevoland heeft het project ‘uitbreiding van de veeteelt in Flevoland’ ingediend en gehonoreerd gekregen. Nu is dus de situatie ontstaan dat de veeteelt overal in Nederland de stikstofuitstoot moet reduceren, behalve in Flevoland. Daar mag de uitstoot worden vergroot.

Het is sowieso curieus dat wanneer je de uitstoot van stikstof moet verminderen je aan een toekomstig topuitstoter (Lelystad Airport) toestemming geeft om gigantische hoeveelheden extra uit te stoten.
Ondertussen wordt de vegetatie in Natura 2000-gebieden De Weerriben en De Wieden (aan de randen van de polder) gemaaid en afgevoerd, enkel en alleen om te voorkomen dat het deel van de stikstof dat op het loof is terechtgekomen, niet ook in de grond zal komen….. Volkomen terecht dat de EU dit niet accepteert.

Failliete gezondheidszorg

In een klap gingen de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaart failliet. Loek Winter was de pionier die sprong in het neoliberale gat dat door CDA en VVD in de gezondheidszorg geslagen was. Mooi vond hij het om ondernemer in de zorg te zijn, en natuurlijk was het geen punt dat er (op papier) geen winst mocht worden gemaakt, zijn hart lag bij de zorg en daar ging het de goedheiligman om. Wat zal dat hart nu bloeden bij het faillissement van zijn IJsselmeerziekenhuizen. Of misschien ook wel niet, als je Follow the Money volgt weet je zeker dat dat niet het geval zal zijn.

De ziekenhuizen zijn niet meer dan een massa stenen hebben wij van de minister Bruno Bruins begrepen, maar dan wel een berg steen waar een hoop geld in om gaat. En elke in de Amerikaanse kapitalistische leer gelovende ondernemer weet dan dat daar veel te halen valt. Je hebt een taxi met chauffeur en een klant die een taxi nodig heeft, daar komt het Amerikaanse kapitalistje lekker tussen zitten met een computerprogramma en graait een flink deel van de geldoverdracht binnen. Om de zaak voor elkaar te krijgen moet je slechts wat in IT investeren en een Neelie Kroes inhuren om politiek tegengas te ontlopen. En daar is Uber geboren. Wat Winter met de ziekenhuizen deed is niet eens heel veel anders. Hij nam een belang in een kankermedicijnenfabrikant die zijn middelen aan Winters ziekenhuizen verkocht. Met een fors winstpercentage. Winters ziekenhuis mag dan wel geen winst maken, Winters fabrikant natuurlijk wel. Terwijl er naïef gedacht werd dat ondernemers in de gezondheidszorg stapten met de verwachting dat ergens in de toekomst winst wel zou worden toegestaan blijkt dat die winst al meteen binnenstroomde.

Elon Musk bouwt zijn Tesla’s en maakt nog steeds geen winst, zijn toeleveranciers wel. Dus krijgt hij de financiering moeiteloos rond. Maar bijna niemand weet dat de Amerikaanse belastingbetaler Musk 5 miljard subsidie heeft gegeven. En verliezen zijn in de VS vast net zo aftrekbaar als hier en kun je dus ook als winst zien. Hoewel de rijken en bedrijven daar al zo goed als geen belasting betalen. Het is ziek dat wij onze gezondheidszorg aan die wildwestkapitalistische wereld hebben uitgeleverd.

Beleid van liegen en mensenrechtenschendingen

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid “hervormt” de arbeidsmarkt. Wet Arbeidsmarkt in Balans heet zijn wangedrocht dat niets anders inhoudt dan het ontnemen en afzwakken van rechten van werknemers met een vast arbeidscontract zodat die in “balans komen” met flexwerkers. Zou hij over autokeuringen gaan dan zou helemaal niemand hem serieus nemen. Dan zou hij een handrem voor vaste auto’s voldoende vinden en voor de balans ook een handrem verplichten voor de keuringsvrije flextractoren van de boeren. Het land zou op zijn kop staan, levensgevaarlijk auto’s met uitsluitend een verplichte handrem. Laat de werknemer zijn rechten dan wel zomaar afpakken?

Ook in onze Landbouw is zo’n truc uitgehaald. Een boer die een luchtwasser installeert reduceert zijn CO2-uitstoot, en dan mag een andere boer uitbreiden en dus meer CO2 uitstoten. De EU heeft Nederland hiervoor op de vingers getikt, het mag niet. De veestapel zal flink moeten inkrimpen van Europa.
Ook bij het asielbeleid doet het Kabinet aan goochelarij. Het komt door de ouders dat kinderen hier al 9 of 15 jaar zijn terwijl zij allang terug naar hun land van herkomst hadden gemoeten zegt Staatssecretaris Harbers. Dat die landen van herkomst als absoluut onveilig een negatief reisadvies krijgen van Buitenlandse Zaken doet hij af met “deze mensen komen daar vandaan en weten zich er wel te redden”. Zou het? Juist als deze mensen al gevlucht zijn zullen zij het bij terugkeer eerder zwaarder dan makkelijker krijgen dan een Nederlandse zakenman of toerist. En dat die ouders de procedures zo lang rekken is een fabel. Omgekeerd gebeurt minstens zo vaak. Als de rechter heeft geoordeeld dat zij hier mogen blijven, dan gaat onze overheid keer op keer, jaar in jaar uit tegen die uitspraak in beroep. Bijvoorbeeld Mauro, die iedereen nog kent vanwege Bleekers mislukte tv-optreden, kreeg 3 keer gelijk van de rechter waartegen de overheid drie keer in beroep ging. Harbers blijft echter het mantra herhalen dat het de ouders zijn die de zaak rekken. Daarom mag hij heel menselijk de kinderrechten schenden.

American nightmare

De totale controle is Trump niet gegund, de democraten hebben gisteren toch de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden behaald. Dat was verrassend, want zo makkelijk kun je niet van de Republikeinen winnen. Het kiesstelsel is dusdanig gemanipuleerd door hen dat Hillary Clinton aan een paar miljoen stemmen meer nog niet genoeg had om Trump te verslaan. Als de Democraten de macht weer hebben dan willen zij het systeem weer eerlijk maken. In een notendop het essentiële verschil tussen rechts en links. Links staat voor eerlijk, al gaat dat vaak mis, maar rechts staat per definitie voor vals spel. Die strijd is moeilijk eerlijk te winnen. De spotjes van de Republikeinen logen er niet om, valse voorstellingen van zaken waren geen probleem voor de propagandamachine van Trump, maar gingen zelfs Fox te ver.
De oorspronkelijke bevolking van de VS, veelal opgeborgen in reservaten, mocht niet eens stemmen. De Republikeinen willen er schalie-olie winnen en pijpleidingen leggen en die vervuiling en aantasting van hun laatste grondgebied willen de autochtone Amerikanen niet. Omdat zij traditioneel in tenten leven hebben de Republikeinen een regeltje toegevoegd aan de voorwaarden om te mogen stemmen, je moet over een “normale” woonsituatie beschikken. En dat is een tent niet vinden de partijgenoten van de Duitse migrantenzoon Trump.
De American nightmare is ietsje minder sterk geworden dan gevreesd, maar het is wel duidelijk geworden waarom het witte westen zo bang is voor migranten. Zoals de waard is …

Verheffen verkeerd begrepen

Het volk verheffen was een heilig motto van de socialisten, maar wat hield dat in? Het was de bedoeling het volk uit zijn onderdrukte positie te bevrijden en verheffen was daar een onderdeel van. Het volk moest dus goed onderwijs krijgen, want kennis is macht.
De kerk is vanouds de vriend van het kapitaal, zij houden de schaapjes rustig en de bazen rijk. In Zuid-Amerika ontstond binnen de katholieke kerk een stroming die zich tegen de onderdrukking van het volk keerde. Dat werd door Rome niet gewaardeerd, de moord op aartsbisschop Romero en 3 nonnen in El Salvador werd door de politieke vrienden van de latere paus Benedictus gepleegd. Het maakte de kerk niet populair, massaal zijn mensen overgelopen naar de Pinkstergemeente. Om dat te stoppen werd de huidige paus benoemd. Helaas is de Pinkstergemeente net zo fascistoïde als Benedictus, ook die kerk staat achter de net gekozen fascist Bolsonaro in Brazilië.

Met een sterke kerk schiet het dus sowieso niet op met verheffen. Helaas hebben mensen het verheffen vaak ook nog verkeerd begrepen. Zij denken dat het uitsluitend draait om hogerop te komen in de maatschappij. De ouders hadden alleen lagere school en dan zelf naar de Mulo. Maar dan wel gefrustreerd omdat het slechts Mulo was en zich schamen omdat de ouders slechts lagere school hadden. Hé, wakker worden, het gaat er toch om dat de klassenstrijd wordt beslecht, dat je weet hoe te zorgen dat niemand meer uitgebuit wordt? Of je nou alleen lagere school hebt of niet. Helaas, velen hebben dat niet begrepen en zijn moeiteloos overgestapt van hun (van huis uit) PvdA of CPN naar VVD, PVV of Baudet.

Alles begint met gelijkheid. Het socialisme pakt de ongelijkheid aan. Dus moet ook de arbeider over kennis beschikken. Het is uiteraard niet de bedoeling om met die kennis neer te kijken op degenen die daar niet of minder over beschikken. Dat is het hiërarchische denken van de kerk. Verheffen geldt voor iedereen, niemand die minder is dan de ander. Een einde dus aan slavernij en onderdrukking.

Goede doelen

Stap voor stap, Rutte 1 voor Rutte 2 wordt ons land veramerikaniseerd. Letterlijk door de uitverkoop van ons bezit, na bedrijven als V&D en Organon zijn het dankzij Stef Blok nu onze (sociale) huurwoningen. Deze week verdwenen nog 1400 Amsterdamse huurwoningen in Amerikaanse handen. Figuurlijk door belastingverlagingen, voor bedrijven en rijken uiteraard, en door het afbreken van arbeidsrechten. Mooi voor de ondernemers, slecht voor de werknemers. Maar feitelijk ook slecht voor de ondernemers, tenminste als die hechten aan de lange termijn. En dat doen beursgenoteerde bedrijven dus bijna per definitie niet. Alles voor het snelle cashen van de aandeelhouders, wat daarnaast heel lucratief is voor de ceo’s en de financiële boys van Wall Street en de Amsterdamse Zuidas.
Stuitend is het argument van Rutte en Buma dat het allemaal in het landsbelang is en goed voor de werkgelegenheid zou zijn. In de praktijk zie je dat overgenomen bedrijven worden leeggeroofd en de banen net zo hard als het geld verdwijnen. En de paar Nederlanders die cashen bij de verkoop vertrekken meteen naar Florida om de miljoenen daar te verbrassen op een golfresort van Donald Trump.

De rijke Nederlanders die per Kabinet hun belastingafdracht zien slinken storten zich graag op goede doelen. Dat geeft hen wat aanzien en is bovendien nog aftrekbaar van de laatste belastingcentjes ook. Natuurlijk draagt dat goede doel hun eigen naam, want die moet glanzend in de markt gezet worden. En dan willen zij ook nog dat iedereen geld op hun goede doel gaat storten. De armoe in eigen land zeggen zij ermee te gaan bestrijden, armoede die door hun eigen politieke partijen is gecreëerd. Het lijkt een perfect businessmodel.
In Amerika zijn goede doelen razend populair, want de rijken betalen daar zo goed als geen belasting meer en weten van gekkigheid niet wat met al dat geld te doen. Geld dat zij plunderen met hun Ubers en big farma. De Quote 500 hier imiteert hen graag.

Rechts wordt rechtser

Wim Kok mocht als “linkse” PvdA-er premier zijn van rechtse Kabinetten. Het gevolg was dat de linkse kiezers op rechts beleid werden getrakteerd en teleurgesteld en verraden niet meer gingen stemmen of uit rancune op rechts. Voor velen was de SP geen alternatief, die partij was juist door de PvdA het hardst negatief geframed.
GroenLinks werd en wordt nog steeds als te elitair beschouwd, meer gericht op het verbieden van plastic zakjes dan op het verbeteren van de koopkracht van de laagst betaalden.

Nieuwkomers in het parlement zouden sneller regeringsverantwoordelijkheid moeten krijgen vindt Piet Hein Donner. Een beetje laat inzicht voor de zich nu terugtrekkende politicus. Het was ook meer bedoeld als goedpraten van zijn rol bij de totstandkoming van Rutte 1 met een gedoogrol voor nieuwkomer Wilders. Als vicepresident van de Raad van State, waarvoor hij Hirsch Balin aan de kant wist te werken, maakte hij er een puinhoop van, meer bezig met de kleur van de jacquets dan met de echte taken van de RvS. Zijn opvolger Thom de Graaf zal de handen vol hebben aan het herstel.
GroenLinks was in 1990 nieuwkomer en kreeg pas vorig jaar met een record van 19 zetels een halfwas kansje. Maar tekenen bij het kruisje in ruil voor een paar pluchen regeringszetels vond Klaver geen goed idee.
Sinds 1994 zit de SP in de Kamer. Maar zelfs de 25 zetels die de partij in 2006 behaalde waren geen reden voor de grote partijen om gesprekken te gaan voeren over regeringsdeelname. Amper 4 jaar later waren de 24 zetels van Geert Wilders dat dus wel.

Donner wil blijkbaar dat Rutte en Buma een volgende regering gaan vormen met nieuwkomer Baudet. De voormalige middenpartijen zijn rechts en willen niets liever dan met nog rechtser regeren. Bijkomstig voordeel is dat zij dan zelf openlijker verder naar rechts kunnen opschuiven. Rechts mag tegenwoordig onversneden extreem rechts zijn.

Oorlogseconomie als oplossing

Defensie kreeg 1,5 miljard extra van Rutte 3 en daar weten ze wel raad mee, een schimmeltje tussen de tegels van de doucheruimte en de kazerne wordt ingeruild voor een sterrenhotel. Tja, de stoere helden die moeten dienen in het hoogste geweldsspectrum kun je toch niet onder mensonterende omstandigheden onderbrengen. Vroeger zou een commandant de soldaten met een tandenborstel de hele kazerne laten schoonpoetsen. Voor vluchtelingen zou de kazerne als azc waarschijnlijk te luxe zijn.
Met hotels heeft Defensie meer ervaring. Toen onze soldaten naar Srebrenica togen hielden zij eerst een tijdje halt aan de Adriatische kust, want zij vonden de situatie ter plaatse te gevaarlijk om door te reizen. Met die gang van zaken in gedachten was het verdere verloop dat in het drama met 8373 doden eindigde niet verbazingwekkend.

Onze mariniers zitten liever op de droge Hoge Veluwe dan in de havenstad Vlissingen(!). Onze luchtmacht bestelde nog een paar extra JSF’s, terwijl iedereen nu wel weet dat die peperdure toestellen al lang en breed achterhaald zijn, log en energievretend en zoveel lawaai producerend dat de aloude F16′s fluistertoestellen lijken. En ze staan nog voor levering te roesten ook.
Hier kan een ziekenhuis failliet gaan waardoor sommige burgers meer dan het gouden uur moeten reizen alvorens een specialist te zien, onze blauwhelmen in Zuid-Soedan werden teruggehaald toen het daar langer dan dat gouden uur reizen was naar een kliniek. Soldaten zijn kennelijk kwetsbaarder en gevoeliger dan burgers.

De economie zit voor even in de lift, maar een nieuwe crisis wordt alom voorspeld. Het lijkt erop dat oorlogseconomie weer als oplossing wordt gezien. Trump weet natuurlijk dat het zijn Amerika was dat economisch gigantisch heeft geprofiteerd van de laatste wereldoorlog. Dat hij de fascist Bolsonaro als eerste feliciteerde met diens “fantastische overwinning” is een veeg teken. Voor soldaten is een oorlog te gevaarlijk, het zullen daarom burgers zijn die het slachtoffer worden.

19% verder van Tinbergens norm

De Donald Trumps van onze aarde hebben er vorig jaar weer wat bij gekregen: 19% gemiddeld. De toename van het inkomen van de rijksten op aarde zal weinig kritiek krijgen uit de hoek van werkgevers en banken, hoewel die altijd klagen over de hoogte van de lonen, zelfs wanneer die dalen. Maar de 2158 miljardairs en 16,5 miljoen miljonairs wereldwijd mogen zonder problemen steeds meer van de gemeenschappelijke koek snoepen.
Ons land is niet alleen een belastingparadijs voor multinationals en rijke belastingontduikers, ook bij onze landelijke topinkomens neemt het aantal miljonairs gestaag toe. Vorig jaar steeg hun aantal hier op Poetins Rusland na het hardst ter wereld.

Overal steekt extreem rechts de kop op, zij hebben de wind in de rug. Het maakt voor veel burgers niet meer uit of de economie goed of slecht draait, zij vallen voor degenen die de zaak dreigen op te schudden. Ruim 100 jaar geleden was de vijand van het kapitaal de communist en die genoot veel steun, met verschillende machtsovernames tot gevolg. Zij hadden tenminste nog een goed verhaal over de inrichting van een rechtvaardige staat. Nu lijkt zich eenzelfde scenario te voltrekken als 85 jaar geleden, een brallende leider die niets anders dan wraak belooft en alleen voor veel drama zal zorgen. Maar het aantal mensen dat uit teleurstelling en angst hun stem aan dergelijke figuren geeft groeit elke dag. Om dat te stuiten zal er een eind moeten komen aan de groeiende ongelijkheid in de wereld.
De aan Tinbergen toegeschreven norm klopt: het verschil tussen de laagste en hoogste inkomens mag maximaal 1:5 zijn, daarboven is het contraproductief.

GeenStijl bij de overheid

GeenStijl was de wegbereider voor het Hollandse internetgeweld. De site werd uitgesproken rechts en maakte van het bashen van linkse gutmenschen het verdienmodel. Niet voor niets was het de Telegraaf die het aan zijn stal toevoegde. Het roeptoetervirus heeft zich intussen over alle sociale fora verspreid. Maar het zijn niet alleen akelige scheldpartijen, er wordt ook heel veel onzin de wereld in geholpen, regelrechte leugens en smerige verdachtmakingen. Bijzonder is het allang niet meer, want ook de president van de VS maakt zich dagelijks schuldig aan dergelijke praktijken. En dan roepen dat anderen nepnieuws verspreiden.

Net als in de VS storten trollenlegers zich op de linkse gutmensch en eigenlijk alles wat rechts irriteert. Het beschadigen van personen is geen probleem. Zo werd Fransisco van Jole slachtoffer van een hack. Zijn profiel werd “aangepast”, in plaats van specialist in internetmisbruik werd hij specialist in seksueel misbruik. Dankzij @OverheidsEdits worden dit soort fratsen opgespoord als de daders vanaf ip-adressen bij de overheid werken. En dat was de dader die Van Jole zwart maakte, het kwam van een pc bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Gisteren bleek het Ministerie van Buitenlandse Zaken als trol actief. Daar had Stef Blok of iemand anders van zijn ministerie op Wikipedia bij Nieuwsuur toegevoegd dat men dat dient uit te spreken als Nieuw zuur. Binnen 6 minuten had de internetencyclopedie het al gecorrigeerd, maar @OverheidsEdits had het al gebot. Bloks ministerie vond het opsporen van de dader niet van belang, “geen reden voor onderzoek” luidde de verklaring. Als ambtenaren zich met dergelijke praktijken bezig houden, dan is de overheid niet onpartijdig. Alle reden tot onderzoek. Een overheid die werkt als GeenStijl is geen stijl.

Braziliaans drama

Het slavernijverleden is nooit goed verwerkt, maar als een “zo ging dat toen en dat is zo lang geleden” afgedaan. Als het aan de orde komt brengt het dan ook niet het mooiste naar boven. Het met een demonstratie onder de aandacht brengen van de racistische connotatie van zwarte piet wekt bij veel mensen al agressie op. Bij de politie(de eerste demonstratie werd met buitensporig geweld door hen voorkomen, de antipieten werden uit hun bus geslagen!), vervolgens bij een extreemrechts groepje dat de demonstranten met een blokkade wist tegen te houden, mede dankzij de politie.

In Brazilië is het slavernijverleden ook nog lang niet verwerkt. De witte middenklasse is bang haar geprivilegieerde positie te verliezen aan de zwarte meerderheid, de nazaten van de miljoenen uit Afrika ontvoerde mensen die daar als slaaf op plantages te werk werden gesteld. Je zou haast denken dat zij een schuldig geweten hebben dat niets anders dan wraak vreest voor het leed dat hun voorouders hebben aangericht. Zij dreigen nu de fascist Bolsonaro te kiezen. Die heeft aangekondigd alles wat links is af te maken, en dat hij hoe dan ook gaat winnen, want mocht hij niet voldoende stemmen halen, dan helpen de generaals hem aan het bewind. Die generaals worden in elk geval zijn ministers heeft hij bekend gemaakt.
De kans dat hij op democratische wijze de macht krijgt is uitermate groot. Ten eerste is zijn zeer populaire opponent Lula gevangen gezet en ten tweede geniet hij de steun van de kerken. Hij was katholiek en heeft nog steeds warme banden met die kerk, maar hij heeft zich ook bij de sterk groeiende protestantse kerk aangesloten zodat hij ook die gelovigen tot zijn kiezers kan rekenen. Wie wil nog bij een kerk horen die een multinational in kindermisbruik blijkt te zijn en die openlijk partij kiest voor de Filipijnse fascist Duterte, voor Marine Le Pen, voor de Poolse antidemocraten van de regeringspartij PiS en voor de Braziliaanse fascist Bolsonaro. Die laatste lijkt zijn land in een gruwelijk drama te gaan storten en geen wereldleider die er iets van zegt.

Een dubbeltje dat een kwartje werd

Over de doden niets dan goeds was het motto afgelopen weekend. Wim Kok is overleden en terwijl hijzelf in zijn laatste dagen met enige treurnis op zijn leven terugkeek liep het televisiescherm vol met Gerdi Verbeeten die hem de hemel in prezen.

Het moet gezegd, vergeleken bij zijn opvolgers(Balkenende en Rutte) en trouwens ook zijn voorgangers(Van Agt en Lubbers) was Kok tenminste een man die zich op het wereldtoneel wist te gedragen. Daar had hij enig aanzien, werd serieus genomen. Triest dat hij juist over de grens ook tegen zijn smet op zijn blazoen aanliep. Srebrenica, het was een drama waarvoor hij (mede) verantwoordelijk was en waarvoor hij ook op de vingers is getikt. Het leidde ook het einde van zijn politieke leven in, geen bekroning meer in het verschiet op het internationale podium. Het was een pijnlijk slot van zijn tot dan perfect gelopen carrière. Hij ging als timmermanszoon naar Nyenrode, niet echt gangbaar in die tijd. Als verklaring vertelde de jonge Kok zijn rector dat hij premier wilde worden en dat het wel zo handig was om dat via deze weg te doen. Daarna de vakbond en dan de politiek. Hetgeen vlekkeloos gebeurde. De socialistische verheffing van het volk beperkte Kok tot zichzelf.

Voor de geschiedenis zal met name zijn rol in de politieke wende, die na het vallen van de muur plaatsvond, herinnerd worden. Na zijn aantreden als premier schudde hij zijn linkse veren af om de derde weg van Blair en Schröder in te slaan en de PvdA het pad van de VVD te laten volgen. De liberalisering van de halve overheid kreeg daarmee zijn beslag. Kapot de sociale woningbouw, weg ons giroblauw, gezondheidszorg naar de markt, openbaar vervoer hetzelfde enzovoort. De bijl aan het sociale stelsel en loonmatiging, maar wel meer ruimte voor bedrijfswinsten. Hiermee liet hij zijn kiezers in de steek die vervolgens vals door Fortuyn werden omarmd en binnengehaald.

De Telegraaf en de VVD riepen doorlopend “het kwartje van Kok” in herinnering. De nooit teruggeschroefde tijdelijke accijnsverhoging die hij als minister van Financiën had ingevoerd raakte onbedoeld de kern van Koks ambitie. Hij was immers van een dubbeltje een kwartje geworden. Feitelijk nog wel wat meer, want als commissaris bij Schiphol, ING en Shell had hij zijn loopbaan goudomrand afgesloten. Srebrenica bleek het struikelblok voor zijn gedroomde afsluiting op het politieke wereldtoneel. De korzelige en minzame carrièrepoliticus met een licht opvliegend karakter werd daar wel emotioneel van.

Vrij spel voor de “winner”

Het neoliberale beleid van VVD, D66 en CDA heeft ervoor gezorgd dat Abba gelijk heeft gekregen: The winner takes it all. De Zweedse groep had een gouden hand in passende titels. Dat vond May ook, alleen koos zij ijdel voor de haar niet zo passende hit Dancing Queen waar Waterloo meer op zijn plaats was geweest.

De neoliberale koers, die de sociaaldemocraten Blair, Schröder en Kok (met rechts) gingen varen, heeft voor een forse tweedeling gezorgd. Met het afschudden van de linkse veren hebben zij de burger aan zijn lot overgelaten, ofwel overgeleverd aan de grappen en grollen van de vrije markt. Historisch al bedenkelijk, want het was de leus van Mussolini, hadden de voormalig sociaaldemocraten hun koerswijziging “de derde weg” genoemd.

De lonen zijn sinds die ingeslagen weg ver achter gebleven, de bedrijfswinsten en de hoogste inkomens juist meer dan verdubbeld. En dat is de witte kant van het verhaal. Wat er allemaal zwart gegoocheld wordt met boekhouding en jaarverslagen laat zich raden, niemand weet dan meer hoe het werkelijk zit. En hoe duister de subsidiestromen naar bedrijven lopen al evenmin. Van enige controle is zo goed als geen sprake meer. Bijvoorbeeld in de bouw. Parkeergarages storten in, balkons vallen naar beneden, energiezuinige woningen blijken tochtige panden met ondeugdelijke verwarmingsketels enzovoort. De overheid heeft de controle grotendeels aan de bouwers zelf overgelaten onder het motto dat die dat het beste kunnen. En voor zover zij nog iemand laten controleren, dan is dat een ingehuurde figuur uit de eigen bouwkring. Zo is het ook rampspoed in het onderwijs, de financiële sector enzovoort.

De Kabinetten van VVD en CDA zijn doorlopend bezig om de ondernemerswereld belastingvrij te maken. De burger mag daarentegen voor de infrastructuur opdraaien. En dat is nu juist de voornaamste reden voor buitenlandse bedrijven om zich hier te vestigen. Wat minder belasting is niet van belang, goede scholing, goed openbaar vervoer, een goedwerkende overheid en goede huisvesting zijn de echte redenen. Laat de rechtse politiek op dat terrein voor de ene na de andere verslechtering zorgen. Het is tijd voor de sociaaldemocratie, niks ongecontroleerd de vrije markt zijn gang laten gaan, maar met eerlijke belastingheffing en deugdelijke controle zorgen dat alles netjes verloopt en met de opbrengst daarvan zorgen voor o.a. goed onderwijs.

Rutte en Buma willen de controle over de burgers steeds verder uitbreiden (camera’s, rookverbod, zonder aanleiding mensen op laten pakken door de politie enzovoort), maar voor het bedrijfsleven breken zij de controle stukje voor stukje af. Vrij spel voor de “winner”.

BV Nederland

Er wordt wel gesproken van de BV Nederland om aan te geven dat hier de ondernemers het voor het zeggen hebben. En dat hebben zij mochten we zien bij het gedoe met de dividendbelasting. Overigens werd er al jaren massaal door banken en brokers misbruik gemaakt van de terugvordering van dividendbelasting. Ook de Nederlandse belegger mocht dat en deed dat graag, vaak een keer of wat teveel(!). Maar waar de burger met de kleine beurs onder een vergrootglas ligt van de fiscus of uitkeringsinstantie, daar wordt de ondernemer zo goed als niet gecontroleerd. Follow the Money doet vandaag verslag van de grootscheepse fraude (55 miljard) met dividendbelasting waarbij ook “onze” RaboBank en ABNAmro betrokken zijn.

Het is ondernemend Nederland nooit genoeg, rulings met de belastingdienst waarin zij met de welwillende belastingambtenaar hun afdracht zover kunnen beperken dat het inderdaad niet leuker gemaakt kan worden en een dominante VVD die per Kabinet zorgt voor weer lagere tarieven van o.a. vennootschapsbelasting en winstbelasting. Ook de vrijgekomen 1,9 miljard van de dividendbelasting gaat regelrecht naar ondernemend Nederland. Niet dat zij dat hard nodig hebben, immers hun winsten zijn de afgelopen 15 jaar dik verdubbeld(!) tot 200 miljard per jaar, maar een procentje erbij kan geen kwaad. Voor dat jaarlijkse douceurtje lieten zij zich gaarne in een maffioos busje naar het torentje rijden.
Dat douceurtje kent dus zelfs geen oormerk. Was het besteed aan het aardbevingsbestendig maken van Groningse woningen, dan had bouwend Nederland mooi werk gehad en waren de Groningers blij. Of aan het energieneutraal maken van woningen, ook een fijne klus voor de bouwers en dan waren alle burgers blij. Maar nee, de ondernemers willen slechts meer winst, werk interesseert hen niet. Rutte is hun knecht en Buma kijkt tevreden toe.