Patriciër

Met lede ogen zagen de nouveau riches van eertijds hoe nieuwe nouveau riches zich aandienden en hen her en der overvleugelden. Omgekeerd zijn in Hilversum de nieuwe rijken zeer gelukkig met een nazaat van de oude elite, de brave Beau van Erven Dorens kon 10 keer mislukken, hij kreeg altijd weer een kans.
In medialand heeft Quote met de jonge Sander Schimmelpenninck een figuur met wat meer status dan zijn voorganger Jort uit de Kelder van de maatschappij.
Sander is in staat om zijn eigen achtergrond wat op de korrel te nemen, dat is helaas niet het geval bij de politicus Buma, die hoort van nature bij de boven “ons” gestelden.

Sybrand van Haersma Buma mag zich sinds donderdagavond geheel in de traditie van zijn familie burgemeester noemen. De CDA-er met een oerconservatieve blik op de wereld is niet burgemeester van Sneek zoals zijn vader, maar van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland. Zijn vader had van de ambitie om daar burgemeester te worden afgezien, immers een vuurrode plaats waar hij dus niet hoorde. Zoon Sybrand denkt daar anders over, die is gewend om tegen weloverwogen en beschaafd denken in te gaan. Hij trotseerde menig partijcoryfee bij het doordrukken van het meest rechtse Kabinet sinds de oorlog, het gedoogkabinet Wilders. De afstraffing door de kiezer die daarop volgde deed hem niet terugtreden of zijn inschattingsfouten erkennen. Maar geliefd was hij niet (meer) in zijn partij. Toen het baantje in Leeuwarden vacant kwam koos hij dus eieren voor zijn geld.

Leeuwarden mag na een rustig burgemeesterschap van Ferd Crone weer vrezen voor de toestanden van ook zo’n arrogante rechtse figuur, Geert Dales. Die was weliswaar van armetierig gereformeerde komaf, maar trotseerde ook Jan en alleman. Bij de rechtse nationalisten in Friesland zal Buma zeer in de smaak vallen. FvD-ster Jenny Douwes zal hem met open armen ontvangen, met hooguit het verzoek om het Wilhelmus in te ruilen voor het Fries volkslied. Alleen dat willen de Leeuwarder Cambuurfans weer niet, want dat is het lied van sc Heerenveen. Maar of de patriciër Van Haersma Buma rekening houdt met volkse voetbalsentimenten valt te betwijfelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *