Rutte 3 zet mes in begroting van Rutte 4/Baudet 1

In het grijze verleden toen er nog een econoom premier was wist men dat de overheid in tijden van hoogconjunctuur moest sparen voor de tijden dat het economisch weer wat minder zou gaan. In die mindere tijden kan de overheid dan juist wat meer uitgeven om de economie enigszins stabiel te houden. De premier, Joop den Uyl, die dat probeerde te doen werd door de toenmalige populist Hans Wiegel voor sinterklaas uitgemaakt. Die populist hoorde je niet toen onder paars zijn partijgenoot Zalm de belastingen verlaagde tijdens hoogconjunctuur. Vervolgens mocht Balkenende zwaar bezuinigen bij het eerste beste economische tegenwindje. Dat deed de CDA-premier trouwens met veel plezier.
Ook Rutte 1 en 2 “moesten” nog flink snijden in de overheidsuitgaven vanwege het procyclische begrotingsbeleid van Zalm c.s. Maar Rutte 3 ziet nog niet een begin van economisch herstel of de geldkraan gaat weer wagenwijd open voor het bedrijfsleven, de aandeelhouders en voor degenen die twee keer modaal en meer ontvangen.
Als al die miljarden belastingverlagingen naar aandeelhouders in GB en de USA zijn verdwenen of door de welgestelde klasse zijn uitgegeven aan luxe vliegreisjes naar verre oorden, dan komt er vanzelf weer de dip. En was er niet zo met geld gesmeten, maar gewoon netjes op de winkel gepast, dan had een volgend Kabinet de klap moeiteloos kunnen opvangen en mocht het nodig zijn de overheidsschuld wat op laten lopen om de economie draaiend te houden.
Maar nu Rutte 3 de hoogconjunctuur flink heeft opgeblazen en de overheidsschuld niet fors heeft verlaagd zal er bij een crisis navenant zwaar bezuinigd moeten worden. Voor het handhaven van de huidige zorgtaken van de overheid is dan geen geld meer en dus zal het mes verder en dieper in de verzorgingsstaat gaan. Sinterklaas bestaat, en hij heet Rutte, maar hij stuurt na zijn pakjesavond een rekening die je niet betalen kunt. Rutte en Baudet staan te trappelen om als Rutte 4 of Baudet 1 de verzorgingsstaat verder te afbreken. Omdat het “moet”, van Rutte 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>