Rutte of Baudet

Baudet heeft weer eens een kijkje in zijn bovenkamertje gegeven. Dit keer fantaseerde hij niet over verkrachting, maar hield hij het bij het beperken van de rechten van vrouwen. Voor hen is één recht genoeg: het aanrecht.
Kennelijk is hij niet tevreden over zijn eigen opvoeding, want zijn moeder is een werkende vrouw en daar zit volgens ‘s lands grote denker de crux. Werken en kinderen opvoeden kan niet samengaan is zijn gedachtekronkel. Nu beweert hij dat zijn partij wel pal achter de huidige wetgeving betreffende vrouwenrechten gaat. Kennelijk had hij niet gedacht dat de Nederlandse media zijn in het Engels geschreven stukje konden vertalen.

Dat het FvD vooral in zwaar christelijke streken, zowel in het katholieke Volendam als op het gereformeerde Urk, populair is komt door deze stellingnames van Baudet. Bij hem is de vrouw als baarmoeder van belang, tenminste de witte vrouw, want die moet zorgen voor het behoud van de dominante positie die wit in ons land heeft. Dus ook een einde aan abortus. En passant neemt hij euthanasie ook even mee om de mannenbroeders van Kees van der Staaij en de papen van Antoine Bodar te paaien. Geen wonder dat Bodar een fan van Baudet is. Deze Bodar is ook fel tegen de huidige paus. De vorige bij de Hitlerjugend opgevoede paus die als vertegenwoordiger van het Vaticaan in Midden-Amerika geen problemen had toen zijn fascistische vrinden zelfs nonnen en een bisschop (Romero) vermoordden is daarentegen zijn held.

Terug naar oude tijden bepleit Baudet en hij staat voor behoud van “onze” tradities. Zwarte piet is zo’n traditie en de vrouw achter het aanrecht was er één. En zo zijn er nog heel wat tradities die Baudet in ere zal willen herstellen. Om dat mogelijk te maken moet zijn partij wel de grootste blijven bij volgende verkiezingen. Hij wordt daarbij geholpen door de nog altijd links genoemde Publieke Omroep, n.b. door BNNVARA. Die organiseert een verkiezingsdebat met slechts twee deelnemers: Baudet en Rutte, alsof er niet meer te kiezen valt. In Hilversum is onze democratie al half ten grave gedragen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *