Rutte sloopt stilletjes door

Rutte heeft 11 jaar gesneden in de overheidsuitgaven. Zo heeft hij miljarden binnen geharkt om daarmee de belastingen voor de hoogste inkomens en bedrijven te verlagen. Het was visieloos snijden. En net zo visieloos dropt hij nu miljarden om voor de bühne de door hem aangerichte afbraak te herstellen. Maar met een zak geld op de stoep heb je geen leraar of verpleegkundige extra. En met een zak geld is een verziekt apparaat niet gezond. Daar is (nieuw) beleid voor nodig. Vaak is geld niet eens het belangrijkste. De zorg wordt onbetaalbaar zegt men, maar dat is niet de hele waarheid. Ons zorg’stelsel’ wordt onbetaalbaar. Het kan best zo zijn dat een beter stelsel zelfs goedkoper uitvalt. Maar alle problemen die de Kabinetten Rutte (en ook Balkenende) hebben veroorzaakt worden zonder plan of visie aangepakt.

De miljarden die nu worden rondgestrooid gaan echt wel op, maar waaraan? De Sywert van Liendens staan overal klaar. De miljoenen die Slob aan het onderwijs gaf om de achterstanden door corona in te lopen zijn naar believen van de schoolbesturen uitgegeven. Op de ene school werden commerciële bureautjes ingehuurd om bijlessen te geven, op de andere kregen alle kinderen een hoodie met de schoolnaam. Of de schooldirecteur vond een teambuildingsreis naar Zuid Afrika een goede besteding. Zo zal het klimaatgeld even makkelijk als subsidie naar Google of FaceBook verdwijnen om klimaatneutraal hun honderden hectaren grote datacenters van stroom te voorzien. Want dat is de reden dat FaceBook een datacenter in Zeewolde wil zetten. Nergens op de wereld is zo goedkoop, want door de overheid gesubsidieerd, stroom te krijgen. Voor een paar kralen en spiegeltjes gaan lokaal ook de PvdA en GroenLinks door de knieën. Dat ons overbelaste elektriciteitsnet hierdoor helemaal dreigt te bezwijken komt bij hen niet op. Dat onze belastingcenten naar de VS verdwijnen evenmin. Rutte’s visieloos besturen is tot in de lokale politiek doorgedrongen.

Intussen blijft een dreigende ingreep uit het regeringsakkoord onbesproken. Een ingreep die de bijl zet in het fundament van ons sociale stelsel. De AOW wordt losgekoppeld van het minimumloon. Op zijn Hans Wiegels wordt dat weggemasseerd met een verhoging van de ouderenkorting. Wiegel deed zoiets met de bijstand, die ‘compenseerde’ hij toen met een eindejaarsuitkering. En die verdween natuurlijk. De ouderenkorting is voor mensen met alleen AOW nauwelijks van invloed, die worden dus nog verder op achterstand gezet. Maar de loskoppeling is tevens het eind van de solidariteit tussen ouderen en de rest van Nederland. En dat gebeurt stiekem tussen het strooien van miljarden door. Er wordt even met geld gesmeten, maar er verandert niets. Voor straks is er wel weer een mooie reden tot zware bezuinigingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *