Saneren en verduurzamen

Het vliegverkeer is van levensbelang voor onze economie brult de Schiphol/KLM-lobby, en half politiek Den Haag brult dat braaf mee.
Maar nu zitten wij al bijna 2 maanden zonder die onmisbare economische motor en het land draait gewoon door, tenminste, alle vitale bedrijfstakken en diensten. En dat blijk het vliegverkeer dus niet te zijn. Dat was uit wetenschappelijke onderzoeken uit 1997 en 2016 al bekend, Schiphol is een overstapstation met maar zeer beperkte toegevoegde waarde voor onze economie. Het is eerder een belastingvrije zone passend bij de belastingontwijkexperts aan de Amsterdamse Zuidas.
Bernard Wientjes wees in Buitenhof op het drama voor “al die mensen die rond Schiphol werken en wonen” die het verschrikkelijk zouden vinden dat alles stil ligt. Hij moet de omwonenden maar eens vragen hoe die er over denken, want die verkeren nu juist in een ongekende luxe zonder geluidsoverlast, hard zoeken naar degene die dat verschrikkelijk vindt.

De bollenteelt is ook zo’n sector waar de nadelen vele malen groter zijn dan de voordelen. Natuurlijk is de export leuk, alleen gaat ook die voornamelijk per het milieu extra belastende vliegtuig. De teelt zelf kent verschillende gradaties van milieuvernietiging. De lelieteelt valt onder de zwaarste categorie. De hoeveelheden gif die bij de bollenteelt gebruikt wordt kwam vorig jaar nog in het nieuws vanwege een huisarts in Drenthe die zich genoodzaakt zag te verhuizen omdat zijn buurman boer is overgestapt op lelieteelt en dat schaadt vooral (zijn) kinderen.
De aardappelboer die de slechtste kwaliteit aardappelen teelt en de gifspuit ook nog eens extra royaal hanteert levert aan de patatindustrie. Natuurlijk kan die oogst nog treuriger uitvallen, een misoogst treft elke boer met regelmaat. Maar nu is er corona en kan hij de oogst moeilijk verkopen en dus houdt de ene boer al bij voorbaat zijn hand op terwijl de andere hoopt dat het volgend jaar beter zal gaan.

Rutte had KLM nu met milieueisen kunnen overladen, de maatschappij eindelijk eens dwingen om fatsoenlijk belasting te betalen in ruil voor een lening. Maar Rutte heeft afgelopen winter nog voor 750 miljoen aandelen gekocht, die inmiddels niets meer waard zijn en KLM krijgt nu nog eens tussen 2 tot 4 miljard als cadeautje over de eerste 1,5 miljard steun heen.
De bollenboer boert zo goed dat menigeen ook een kwekerij in Afrika is begonnen, met een leuke subsidie uit de ontwikkelingshulppot nieuwe stijl. Daar kan hij nog royaler met de gifspuit tekeer gaan. Voor hem en voor de meest gif gebruikende aardappelboer is er door Rutte 650 miljoen opzij gezet om omzetverlies te compenseren.

Het Kabinet laat de kans liggen om deze crisis te gebruiken om kwalijke bedrijfstakken tot de orde te roepen. Saneren en verduurzamen zou het motto moeten zijn. Maar ook in crisistijd bewijzen de sterkste lobbyclubs hun waarde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *