Schaliegaswinning gaat hoe dan ook door

Kamp houdt zich er wat stil over, want de schaliegaswinning is een beklonken zaak. Daarom mag Samsom stoer hoog van de toren blazen dat de PvdA tegen die winning is. Eindelijk denkt hij zijn partij een duwtje omhoog te kunnen geven in die ellendige peilingen.
Maar het zijn echter loze woorden, onze politiek kan die schaliegaswinning nooit tegenhouden.
Het is een kwestie van tijd dat de handtekeningen gezet worden onder de rampzalige vrijhandelsakkoorden met eerst Canada en vervolgens met de VS.
Kamp en Samsom weten heel goed dat wij dan niets meer te vertellen hebben over het al dan niet winnen van schaliegas. Dat wordt dan door Amerikaanse advocatenkantoren uitgevochten. Ons Kabinet mag straks nog beslissen over het aantal lantaarnpalen langs de A 7, voor de rest vallen de beslissingen in de VS en de Londense City. En een beetje Brussel. We mogen hopen dat Brussel dat tenminste nog weet vast te houden.
Het is volksverlakkerij dat zowel Kamp als Samsom wat schijnheilige toneelstukjes opvoeren terwijl zij weten wat er staat te gebeuren. Minachting voor de kiezer heet dat.
Wil Samsom geen schaliegas? Dan kan hij maar één ding doen, de Kamer oproepen tégen die verdragen te stemmen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>