Selectieve boosheid

De boze Nederlander was weer eens heel boos. Maar niet over de ondergang van onze biotoop. De afname van 60 tot 80% van de insecten, massale sterfte onder bijenvolken zonder wie de fruitbomen in de Betuwe gekapt kunnen worden. Geen kieviet of grutto kan zonder het insect overleven, hun predatoren krijgen het dan ook moeilijk. En de grootste predator is de mens.
De Nederlander is ook niet boos op boeren met megastallen. Eén brandje in stal De Knorhof in Erichem en 20.000 varkens zagen hun prachtleven in vlammen opgaan.
Het afschieten van een paar honderdduizend ganzen die hier foerageren op hun reis van en naar Siberië maakt de Nederlander evenmin boos.
Maar stervende dieren in de Oostvaardersplassen is kennelijk een ander verhaal, daar maken zelfs motorbendes zich kwaad over. Het was mooi bedacht, een stukje grond teruggeven aan de natuur en er dan als mens vanaf blijven. Alleen is het wel een heel klein stukje en de natuur heeft er grote moeite mee om daar evenwicht te vinden. De grote grazers hebben zich er zonder wolven zo goed voortgeplant dat zij ‘s winters hun voedsel elders moeten zien te vinden. En dan is er dus een hek, want Henk Bleker(CDA) blies het maken van een verbinding naar de Veluwe af.
De VVD wil het hele gebied tot golfresort ombouwen vol hotels en pretparken, want de luchthaven Lelystad schept van zulke prachtkansen. Niemand van de boze Nederlanders die daar bezwaar tegen maakt. Lekker op een terras reebout eten, zogenaamd uit de vrije natuur, dat is pas hip.
Buitenhof besteedde aandacht aan de rampzalige vernietiging van ons milieu en landschap door de hedendaagse landbouw. Journalist Jantien de Boer, schrijfster van Landschapspijn mocht in debat met VVD-ster Helma Lodders. De laatste vond het allemaal kletskoek, wij willen toch niet terug naar paard en wagen? Dus moeten we niet moeilijk doen over gifgebruik. Of dat schadelijk is, is maar de vraag vindt zij. En zij kan het weten, haar kennis van ons platteland heeft zij van trendwatcher en Baudet-fan Adjiedj Bakas, van diens blaadje De toekomst van het platteland kreeg zij 20 exemplaren cadeau, en die gaat zij alle 20 lezen, want voor eigen gebruik meldde zij in het geschenkenregister van de Tweede Kamer. Op Facebook noch Twitter was een boze Nederlander te horen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>