Shell is de baas

Roof de bodemschatten en je krijgt het predicaat Koninklijk. Zo verging het Shell. Het mag olie en gas winnen en hoeft maar een zeer beperkt deel van de opbrengst af te dragen. En de risico’s zijn voor de overheid. Dat er wel eens wat teveel gas in een jaar werd gewonnen, met aardbevingen als gevolg, is dus geen probleem. Het was minister Henk Kamp(VVD) die de Groningse gaskraan zover openzette. De schaderegeling is nu in handen van minister Wiebes(VVD) en die rekt en ritselt het wederom heel prettig voor Shell. De multinational bepaalt ook zelf hoeveel of beter hoe weinig belasting het betaalt. Zolang je Shell heet doen regeringen alles voor je. De afschaffing van de dividendbelasting had Shell er samen met Unilever mooi doorheen gefietst, Rutte zette het persoonlijk op de agenda. Het ging niet door vanwege Engelse grillen, een zeldzaam moment in de jarenlange uiterst goede verstandhouding.

EénVandaag liet een klokkenluider aan het woord over een andere schade. Nee, niet de schade door fracking, die moet nog op de kaart worden gezet, maar wel een schade die op frackingschade lijkt. De klokkenluider had voor Shelldochter NAM de olie- en gasputten onderzocht op deugdelijke afsluiting. Er zijn zo’n 6500 van die putten en met name de duizenden uit de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw blijken zo goed als allemaal te lekken. Dat wil zeggen dat er zwaar kankerverwekkende stoffen als benzeen in het grondwater terecht komen. Boeren spuiten het over hun land, koeien drinken het, waterleidingbedrijven winnen het en het komt dus bij de mensen thuis uit de kraan.
De NAM weet het, Shell weet het, de overheid weet het ook, maar er gebeurt niets. De verontruste inspecteur werd daarom klokkenluider. De NAM reageert dat zij zal ingrijpen door een extra inspecteur aan te stellen. Dat klinkt als een middelvinger als je weet dat naar hun vorige inspecteur niet werd geluisterd. En van reparatie is dus sowieso geen sprake. De kosten van de gezondheidszorg lopen steeds verder op, geen wonder als Shell de kankerkranen van 6500 putten open laat staan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *