Slappe knieën

Een geslaagde stakingsactie die door de meerderheid van de bevolking gesteund werd gaf de vakbond nog geen vertrouwen om het spel hard uit te spelen. Het pensioenakkoord is door het FNV-ledenparlement geaccepteerd. De werkgevers kunnen tevreden terugkijken, zij hoeven eventuele premiestijgingen niet meer op te hoesten, die komen op het bordje van de werknemers. En de verhoging van de aow-leeftijd gaat gewoon door, alleen met enige vertraging.
De bedrijfswinsten klotsen tegen de plinten constateerde ook Rutte zelf deze week, en hij wist zelfs te melden dat die winsten niet bij de werknemers terechtkomen. De premier acteerde even verontwaardiging over het niet verhogen van de lonen, voldoende om zijn aanhang te doen geloven dat de VVD een volkspartij is.
De financiële wereld kan de nu vrijkomende buffermiljarden tegemoet zien, maar de werknemers moeten hopen dat het geluk hen toevalt, want de zekerheden van het akkoord gelden niet voor hen.

De FNV deed een poging om de slappe vakbondskoers weer wat naar links te leggen. Han Busker leek daar niet echt de geschikte man voor, maar de laatste staking gaf toch het beeld van een vakbond die zich weer op de kaart zette. Was dit het einde van de rol als brave knecht die bij de Hans de Boeren aan tafel mocht schuiven en daar zelfs drie woorden mocht spreken en een handje mocht geven? Nee dus. Een paar vage toezeggingen en als een kind zo blij stond Busker zijn “zwaar bevochten” akkoord uit te venten. Nee, meer zat er echt niet in. De FNV-leden werden bang gepraat dat mocht dit niet doorgaan het een drama zou worden met hun pensioen. Doorstaken zou heus niet helpen, want de stakers gaan voorlopig natuurlijk niet nog een keer staken, en een staking met 10 man helpt uiteraard niet. De leden kozen daarom maar eieren voor hun geld.
Het land had plat gemoeten, net zolang als nodig was om werkgevers tot echte concessies te dwingen. Met Busker, ooit een gezagsgetrouwe marechaussee, heeft de FNV een voorzitter met slappe knieën.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *