Sociale woningafbraak

Sinds de VVD haar stempel op de politiek kon drukken dekt de naam sociale woningbouw de lading niet meer, het is sociale woningafbraak geworden.
De gevolgen van het VVD-ingrijpen werden zichtbaar in het verkeer, de Maserati’s van de directies. Van de nieuwe VVD-vrijheid konden die hun liefhebberijen op kosten van de huurders uitleven, naast grote feesten, dure auto’s en kelders met luxe wijnen, werd er met miljoenen gesmeten aan tot mislukking gedoemde projecten of aan derivatenhandel met verliezen van ongekende omvang.

De woningcoöperaties die door dergelijk corrupt gedrag in de problemen kwamen moesten door nog wel netjes werkende coöperaties worden gered. De VVD-politiek greep de kans om de sociale woningbouw verder af te breken met als reden dat de coöperaties er een potje van hadden gemaakt. Er kwam een verhuurdersheffing, het geld moest niet meer naar Maserati’s maar naar de staatskas.
Het was een vuile truc. De Van Haga’s en prinsjes Bernhard kregen geen verhuurdersheffing opgelegd, alleen de sociale verhuurders moesten dokken. Dat kost hen ruim 2 miljard per jaar, maar wordt elk jaar meer vanwege de koppeling aan de woz-waarde. En die stijgt waardoor men verwacht dat in 2021 meer dan 3 miljard opgehoest moet worden. Ofwel, de mensen die in een sociale huurwoning leven worden voor 3 miljard extra belast en dat zijn niet de kapitaalkrachtigsten. De prinsjes Bernhard daarentegen houden geld zat over om in de Zandvoortse duinen het milieu op de agenda te zetten.
De woningcoöperaties hebben veel woningen moeten verkopen om de fiasco’s van de Maserati-directeuren te betalen. De vraag naar sociale huurwoningen is echter alleen maar gestegen en geld voor nieuwbouw is uitermate beperkt vanwege de verhuurdersheffing. Terecht dat de coöperaties nu in actie komen. Dat had wel eerder gemogen, maar eerst moesten de corrupte directieleden nog het veld ruimen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *