Staken verboden

Staken is één van de weinige machtsmiddelen die de werknemer heeft, een groot goed. Hoe hij moet werken, hoe lang, waar en wat hij daarvoor aan loon mag ontvangen, dat bepaalt de baas. Natuurlijk kan daar de werknemer of diens vakbond bij betrokken worden, maar als de baas a heeft gezegd en de werknemer b wil en geen van beiden wil toegeven, dan rest voor de werknemer slechts staken, zonder dat recht is het begrip loonslaaf letterlijk te nemen, tenzij je ontslag als pressiemiddel wilt of kunt zien.
Bij Nedcar is het al tijden onrustig vanwege de arbeidsomstandigheden en beloning. De onderhandelingen met de vakbonden zijn op niets uitgelopen en dus zou er gestaakt worden om de directie tot bewegen te krijgen. Maar de directie stapte naar de rechter om de staking te verbieden. Afgelopen week besloot de rechtbank tot een verbod. De rechtbank volgde de redenering van de directie van Nedcar dat de staking zou kunnen leiden tot het afhaken van BMW als klant en zou het bedrijf (mogelijk) moeten sluiten.

In Nederland werd en wordt zelden gestaakt, de brave calvinist dient er lijdzaam zijn baas. En als er dan een keertje gestaakt dreigt te worden schiet de rechter de baas te hulp.
Wanneer een werkgever zijn personeel via payroll-constructies en oproepbaantjes geen enkele zekerheid biedt en ook nog op hun inkomen beknibbelt dan rest het personeel in ons land slechts het accepteren van dat feodale beleid of ontslag nemen. Want het stakingsrecht is deze week door de rechter bij het grof vuil gezet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *