Ter Apel

In de afvoerput van het COA, asiel- en uitzetcentrum Ter Apel, zijn al jaren problemen. Bewoners worden belaagd en bestolen door daar logerende criminelen, maar de Overheid doet niets. Mensen die al met de nodige problemen kampen krijgen er rustig nog wat bij. De daders worden niet aangepakt, hooguit als de leiding er teveel last van heeft, dan volgt overplaatsing, ofwel verplaatsing van de problemen.

Deze week kwamen de daders alsnog in de media, alleen nu omdat een andere groep mensen ook last van hen heeft: ondernemers. En dan wordt rechts Den Haag wel wakker. De lokale supermarkten en winkels worden door hen bestolen. Frappant dat de daders, jonge criminelen uit veilige landen, worden neergezet als asielzoekers. Want asielzoekers waren juist de eerste slachtoffers van hun praktijken. Deze criminelen reizen door Europa net zoals 20 jaar geleden veel Poolse criminelen deden. Die laatsten gebruikten asielzoekerscentra als gratis hotel, de huidige criminelen apen hun Poolse voorgangers simpelweg na.

De regering Rutte wekt de indruk het wel mooi te vinden dat zo’n groep criminelen zijn gang gaat. Zo wordt het draagvlak voor opvang van vluchtelingen vals verder ondermijnd.
Burgemeester Jos Heijmans(D66) van Weert, die ook met deze criminelen te maken heeft, deed zijn best om duidelijk te maken dat er een onderscheid is tussen asielzoekers en deze rondtrekkende criminelen. Hij benadrukte dat asielzoekers evenzeer slachtoffer van hen zijn. Dat zouden de media ook moeten doen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *