Tijd verspild

Wie een beetje milieubewust is weet dat het de verkeerde kant opgaat. En voor zover er toch wat positiefs gebeurt weet je dat het veel te weinig en veel te laat is.
Rond de eeuwwisseling stond de energieneutrale woning op het punt de nieuwe standaard te worden. In Limburg leek niet ASML een gouden toekomst tegemoet te gaan, maar de zonnepanelenindustrie, met uitrolbare zonnecellen, aan te brengen over elke dakpan, dakplaat of gevel.
Bestaande woningen zouden volgens de toenmalige verwachtingen ook zuiniger met water moeten omgaan. Waar ruimte is zouden helofytenfilters komen om vuil water te reinigen. Een dubbel watersysteem voor enerzijds drinkwater en anderzijds spoelwater voor het toilet. Ideeën in overvloed.
Helaas, met Pim Fortuyn kwam ons land in een uiterst rechts vaarwater waar milieubewustzijn een vloek is. Alles kwam tot stilstand. Subsidies voor vernieuwingen  verdwenen, regels werden afgeschaft. De Limburgse zonnecellenfabriek sloot en verkocht zijn patenten, woningen werden gewoon als gasvreters gebouwd. We zijn 17 jaar stil blijven staan. En dan nu hysterisch aan de slag om alsnog te doen wat allang klaar was geweest als het verstand had geregeerd.
En zo snel kun je de boel niet omgooien, tenzij je je beperkt tot de echte grote energieverslinders en milieuvervuilers. Een paar fabrieken, de scheep- en luchtvaart en de kassen. Als je daar de grote slag maakt, dan kunnen we met het energieneutraal maken van ons woningbestand rustig de draad weer oppakken waar Balkenende hem liet liggen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>