Tijd voor een echt linkse partij

Wie strijdt er nog voor een rechtvaardige maatschappij? Door de keuze van de sociaaldemocraten voor een derde weg, de weg van Blair, Kok en Schröder, hebben zij de kiezers die voor rechtvaardigheid stemden in de steek gelaten. Niet de vakbonden en linkse partijen zouden goed voor de burger zorgen, maar de bedrijven. Wie kon dat met een links hart geloven, dat was natuurlijk flauwekul. En wie dat betwijfelt moet de cijfers er maar even bij pakken. Wie is steeds meer en wie is steeds minder belasting gaan betalen? Werknemers betalen inmiddels ruim meer dan de helft van alle belastinginkomsten en dragen daarnaast ook nog bij via de btw, accijnzen en indirect via de verhuurdersheffing. Voor bedrijven is het net andersom, zij betalen steeds minder. De grootste bedrijven hebben de meeste invloed en betalen helemaal niets. Zij profiteren wel van alle voorzieningen en gaan er ook vandoor met de nodige subsidies, doorgaans net zo verstopt op de begrotingen als de kosten van het koningshuis.

De rijkste 10% zien hun inkomen elk jaar toenemen en hun kapitaal groeit. De inkomens beneden modaal leveren elk jaar meer in. De kloof tussen arm en rijk groeit in ons kleine rijke land. Net zoals in het beloofde land van Donald Trump, waar hele steden op derdewereld-niveau leven.
De door de sociaaldemocraten verraden kiezer is nog niet bij zinnen en stemt boos tegen zijn eigen belang in vaak extreemrechts. Mede gevoed door de hetze als zou alle ellende door een zondebok komen. Waren dat 80 jaar geleden de Joden, zigeuners en communisten, nu zijn dat de islamieten, de vluchtelingen en de gutmenschen.

De kleine linkse partijen presenteren zich of te elitair of zijn onduidelijk door niet voor de zondebok op te komen. Zij zouden VVD-Kamerlid Koerhuis om de oren moeten slaan met zijn valse rekenarij dat alle huizen in de Amsterdamse sociale sector naar statushouders zouden gaan. Als jaarlijks 13% aan hen wordt toegewezen dan stelt deze econometrist dat na 7,5 jaar alle sociale woningbouwhuizen door statushouders zijn ingenomen. Voor de niet statushouders (87%) is dat moment in deze VVD-berekening overigens al na 1,15 jaar bereikt. De wachttijd voor een woning blijft ook zonder die 13% voor statushouders 16 jaar en dat is vooral het gevolg van het beleid van VVD-er Stef Blok met zijn uitverkoop van sociale huurwoningen en verhuurdersheffing. Daar zou je Klaver en Marijnissen over moeten horen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *