Traditie

Was de mens echt traditiegetrouw geweest, dan zouden woeste mannetjes met een knuppel vrouwtjes buiten westen slaan en meesleuren naar hun hol waar zij de rest van hun leven het mannetje ten dienste moesten staan en kinderen mochten baren en voeden. In de paar honderdduizend jaar die volgden op die traditie bleek de mens toch geneigd tot enige verandering, maar als wij de huidige tijdgeest beluisteren dan is traditie weer iets dat te vuur en te zwaard moet worden verdedigd, waar geen kleurtje of knalletje aan veranderd mag worden. Sterker, er wordt zelfs terugverlangd naar de benauwde jaren 50 en lichtelijk verholen zelfs naar de donkere tijden van het “Derde Rijk”.

In Den Haag wordt met vrees gekeken hoe het nieuwe jaar zal worden ingeluid. Daar wil de boze burger met een “vreugdevuur” het liefst de hele Randstad in de fik wil steken. Of de politie de boel onder controle houdt is de vraag, het corps is zelf omstreden. De politievrouw die misstanden bij de eenheid Den Haag aankaartte in een interview met de NRC is intussen ontslagen(!). Volgens de politie heeft zij het corps beschadigd en is er van discriminatie en pestgedrag geen sprake. De meldingen van het tegendeel stapelen zich ondertussen juist op.
Bijna iedereen met een kleurtje heeft wel eens of vaak te maken gehad met ongemakkelijke aanhoudingen, zeker in Den Haag. Soms wordt er ook onnodig hard en buitensporig opgetreden, bij zo’n actie verloor Mitch Henriquez het leven (hij had een grapje gemaakt tegen 5 Haagse agenten zonder humor). Volgens het corps was alles volgens de regels gegaan bij die aanhouding met dodelijke afloop.

Intussen is het traditie om zwarte piet met scheldkanonnades, blokkades en dreigementen tegen veranderingen te beschermen. Boeren trokken naar Den Haag om hun traditie van veel te veel dieren op te weinig grond houden te verdedigen. Maar de politie durfde hen niet te weren van de snelweg, want te gevaarlijk met die grote tractoren en de boeren waren nog onder invloed ook. Een politievrouw te paard aan-, een motoragent omver gereden, en nog trad de hermandad niet op. De ene burger (Mitch Henriquez) is de andere (boer) niet.
Vuurwerk is ook zo’n traditie die met alle middelen wordt verdedigd. Een vrouw die boos reageerde toen vuurwerk naar haar hondje werd gegooid werd onderuit geschopt en zij was niet de enige, over een paar dagen wordt de schade opgemaakt.
Hopelijk worden in 2020 de tradities over boord gezet en gaat de mensheid eindelijk weer eens een stapje verder op de ladder van de evolutie, een stapje naar meer beschaving.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *