Trekkerloze demonstratie van boeren

De ene boer dendert met kratten bier en keiharde muziek op zijn trekker naar Den Haag, gewoon over de snelweg, hekken omver rijdend, diepe sporen in bermen en het Malieveld achterlatend, de ander gaat met de bus en loopt de laatste 10 kilometer. De eerste demonstratie was van de trekkerboeren, die deden alsof zij alle boeren vertegenwoordigden, de tweede vindt vandaag plaats en is van grondgebonden en biologische boeren en die maken duidelijk dat die eersten niet hun vertegenwoordigers waren.

De grondgebonden boeren zijn voor kringlooplandbouw, maar niet perse biologisch. Zij praten ook mee in het Landbouw Collectief, maar voelen zich tevens thuis bij de demonstratie van vandaag. Die onderscheidt zich omdat zij pleiten voor natuurinclusieve landbouw. Eigenlijk zijn grondgebonden boeren onderweg bioboer te worden. Het zijn juist deze boeren en hun biologische collega’s die altijd de klappen krijgen die voor de intensieve veehouderij worden veroorzaakt. De Farmers Defence Force-boeren zijn nu boos, daar gaan hun grondgebonden collega’s die voor gratis goodwill zorgden, overgelopen naar die geitenwollensokken milieufreaks.

De demonstranten die vandaag naar het Binnenhof lopen zien met lede ogen dat er in de gesprekken van de intensieve veehouders met Carola Schouten van goede afspraken over kringlooplandbouw niets terecht komt. De intensieve veehouders willen dat niet en dus gebeurt er niets.
De biologische boer houdt niet meer vee dan het land aankan, het is meer werk maar er wordt bespaard op kosten voor zware trekkers, kunstmest en gif. De maatschappelijke kosten zijn daardoor flink lager(grondwaterpeil hoeft niet verlaagd, geen kunstmest en gif in het milieu, behoud insecten, vogels enz.). Bij deze demonstratie dus geen zware trekkers, maar zien hoeveel aandacht de media er dan nog aan geven.
Een Friese biologische boerin antwoordde op de vraag waarom zij vandaag demonstreert: “Wy dogge it foar mem ierde” (wij doen het voor moeder aarde). Dat klinkt anders dan het “wij bepalen wat er gebeurt” van de vorige demonstraties.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *