Trias politica?

Je hebt de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. De Franse filosoof Montesquieu heeft ooit deze trias politica bedacht waarbij hij als uitgangspunt had dat die drie machten gescheiden zouden zijn om te waarborgen dat zij onafhankelijk van elkaar de democratie zouden controleren. Als een regering deze drie machten zelf onder controle heeft zit je al snel in een dictatuur. In ons land is alleen de rechterlijke macht onafhankelijk, of hoort dat te zijn.
De VVD neemt het namelijk niet zo nauw met de Trias Politica. Onder haar leiding werd Justitie al uitgebreid met het politieapparaat. Dat zat voorheen bij Binnenlandse Zaken. Die samenvoeging staat op gespannen voet met de scheiding der machten. Het heeft daarnaast de beide apparaten in een enorme puinhoop veranderd. Zelfs de eigen VVD-ministers en staatssecretarissen stapten er achter elkaar op.

De scheiding van de drie machten beperkt zich in ons land dus tot twee, alleen de rechterlijke macht is los van de politiek. Tenminste, dat dachten wij. In de racismezaak tegen Geert Wilders, die aan zijn gehoor had voorgesteld om een endlösung te regelen voor landgenoten met wortels in Marokko, schijnt Opstelten, de toenmalig VVD-minister van Justitie en Veiligheid en brokkenpiloot eerste klas, zich met die zaak te hebben bemoeid. Dat had hij uiteraard niet mogen doen. Wat de vraag nu moet zijn: was dit een incident of was het voor de VVD-ministers een vanzelfsprekendheid om zich met de rechterlijke macht te bemoeien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *