Tweedeling is oorzaak gele hesjes

De arbeidersklasse moest hard strijden om haar positie een beetje te verbeteren. De klasse die aan de macht is wist zich gesteund door een grote middenklasse. In het bedrijfsleven is zelfs een soort middenklasse geschapen om de rust in de tent te houden, de managerslaag. Die laag vangt de klappen of onvrede op voor de bazen die daardoor buiten schot blijven.

Sinds de politieke wende onder Thatcher, Reagan en Giscard ging het richting tweedeling. Na het vallen van de muur sloeg de neoliberale koers van Blair, Clinton en Schröder toe die de tweedeling rap vergrootte. De kleine rijke bovenlaag wordt sindsdien steeds rijker, net als het hogere deel van de middenklasse. De voormalige arbeidersklasse en het lagere deel van de middenklasse zijn er op achteruit gegaan. De welgestelde bovenlaag was de eerste die voor de bankencrisis werd gecompenseerd met 5 miljard. En zij blijven profiteren. De onderlaag ziet slechts dat hem zijn verworven rechten worden ontnomen en dat zijn inkomen niet alleen onzeker is, maar ook de inflatie niet bijhoudt. En daar komen allerlei extra lasten bij, btw-verhoging, huurverhogingen, extra energiebelasting, lokale belastingverhogingen enz.

Wat degenen die aan de welvarende zijde zitten echter over het hoofd zien is de verhouding. Niet alleen dat zij het schandalig beter hebben dan velen die in armoede leven, waaronder zo’n 300.000 kinderen, maar ook dat die armere klasse stilletjes aan bezig is de meerderheid te worden. In Frankrijk is dat al het geval en daar wordt de link ook gelegd in verband met de gele hesjes-opstand. De partijen die de dienst uitmaken moeten zich realiseren dat de meerderheid onder hun beleid lijdt. En waren het vroeger de linkse partijen die zorgden voor arbeidsrust door de positie van de laagst betaalden wat sterker te maken, tegenwoordig zijn het partijen die met xenofobie en zwarte piet de onvredestemmen verwerven. De collaboratie van links met het neoliberalisme heeft de voormalig linkse kiezer tot een gokker gemaakt die gokt op de valse praatjes van extreem rechts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *