Vervuiling

Dankzij de intensieve landbouw is het aantal insecten dramatisch afgenomen, met wel 80%. De vogelstand volgt hun lot. Wie ziet nog weilanden vol grutto’s en kievieten, laat staan een veldleeuwerik? Je fietst een uur door de weiden en je mag blij zijn met 5 zwanen en 7 kraaien. En dat in de meimaand.
Langs de kust zijn hoge concentraties pfas gemeten, er wordt nu uitgezocht hoe dat komt. Alsof de zee niet ‘s werelds grootste gratis vuilstortplaats is. Er wordt volop chemisch afval gedumpt en op schepen meegestookt. En wat de open riolen als de Rijn en de Amazone allemaal lozen willen wij niet weten. Dat er hoge concentraties pfas in de Noordzee en Waddenzee zitten is daarom niet gek, als het er niet in zou zitten zou pas vreemd zijn.

De laatste jaren komen er steeds meer aanwijzingen dat de toename van auto-immuunziekten te wijten zou zijn aan pfas- en andere giftige stoffen. Ons afweersysteem wordt door al die vervuiling doorlopend geprikkeld en raakt van slag is de gedachte. Dat is geen nieuw idee, Zweedse onderzoekers kwamen al lang geleden tot de conclusie dat hooikoorts een gevolg van vervuiling moest zijn, want die allergie kwam pas voor ná de industrialisatie. Doordat het immuunsysteem door giftige rook uitbrakende fabrieken het hele jaar door wordt geprikkeld slaat bij sommige mensen dat systeem op hol als daar dan ook nog de jaarlijkse natuurexplosie aan pollen bij komt stelden zij.
Vanwege de grote kans op het dragen van virussen en bacteriën worden veeboeren al jaren standaard geïsoleerd in ziekenhuizen. Longaandoeningen komen bij hen en hun buren meer dan gemiddeld voor en dat zou kunnen verklaren waarom corona in veeteeltprovincie Brabant zo explosief was. Ook werd Brabant in 2007 door de Q-koorts getroffen, het aantal besmettingen en doden is onbekend, 138 doden minimaal rekende Zembla uit, de overheid hield het op 25. De bestuurders hadden er geen oren naar om open kaart te spelen, dat zou alleen maar boze boeren opleveren. Nu lijken mensen die deze bacterie bij zich droegen extra bevattelijk voor corona te zijn.

In Duitsland is onder het 1800 man tellende personeel van een slachthuis corona uitgebroken, 13 liggen al in het ziekenhuis. In het azc in Sneek brak ook corona uit. Van de 600 asielzoekers daar heeft er één last van een kuchje. Geeft het werken met (dode) dieren een groter risico of worden wij hier in Europa aan ernstiger vormen van vervuiling blootgesteld? En worden ouderen vaker door corona getroffen omdat zij langer aan vervuiling zijn blootgesteld? Er moet nog veel onderzocht worden, maar dat onze intensieve veeteelt een rol speelt lijkt een onontkoombare conclusie, net zoals het feit dat de uitstoot door Teflon-fabrikant Dupont kanker veroorzaakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *