Vistuig

Een kleine 8 jaar deden de vissers wetenschappelijk onderzoek naar het vissen met elektrische stroomstoten, het zogenaamde pulskorvissen. Het was ordinaire oplichting, dat wetenschappelijke verhaal, want vissers zijn geen wetenschappers en in al die jaren stapte bijna nooit een wetenschapper aan boord. De vissers konden wel onder die valse vlag recordvangsten realiseren met dat pulsvissen.
Begin dit jaar verbood de EU daarom de pulskorvisserij. De vissers schreeuwden moord en brand en huilden over de anderhalve ton investering per schip voor zo’n pulsinstallatie, weggegooid geld jammerden zij. In werkelijkheid hadden zij die investering er met een paar keer uitvaren al uit en zagen zij hun ceo-inkomens bij het verbod verdampen. Tja, met criminele vismethoden en wat handel in cocaïne en andere drugs hebben vissersplaatsen als Urk inderdaad bijna geen mens in de bijstand, zoals hun favoriete politicus Van der Staaij(SGP) graag vertelt. Nee, weinig bijstand in die SGP-gemeenten, maar des te meer duistere handeltjes, waarvan het pulsvissen nu Europees nieuws is geworden.
Het was overigens CDA-minister Henk Bleker die deze fraude mogelijk maakte. En Henk komen we nog steeds tegen bij elke milieuramp. De noodzakelijke uitbreiding van de Oostvaardersplassen wist hij te voorkomen, waardoor het gebied niet als zelfstandig natuurgebied kan fungeren, met alle ellende van dien.
Maar ook de totale vernieling van het milieu in onze landbouw- en veeteeltgebieden. Afnames van 60 tot 80% van de insecten, het fundament van alle leven. Daardoor zijn de weilanden stille oases, geen insecten, geen vogels. Wel penetrante lucht van de enorme hoeveelheden gier, want mest produceren onze koeien niet meer. Altijd aan de diarree. En die zit ook nog vol medicijnresten en hormonen. Soms zit er in die kwalijk riekende lucht een extraatje, de q-koortsbacterie. Daar kunnen mensen behoorlijk ziek van worden. Bij de uitbraak van 10 jaar geleden raakten 100.000 mensen besmet, 74 overleden eraan. Van de vrouwen die besmet raakten liep 25% een chronische variant op, bij mannen was dat 15%. Voor hen is het leven een zwaar bestaan met ernstige vermoeidheidsverschijnselen geworden.
Het ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit is een ministerie van criminaliteit. Dat natuur en controle er ook in zijn ondergebracht is al even maffioos als het beleid. Zal Carola Schouten(CU) iets kunnen doen als minister van dat criminele bolwerk tegen de met mest frauderende boeren en de pulsvissers, of beter, het vistuig?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *