VOC-mentaliteit heerst

Naar buiten toe tracht de VVD zich te poneren als een liberale partij, maar in het partijprogramma en het beleid zie je daar maar weinig van terug. Het is sinds Hans Wiegel een conservatieve club geworden en onder Frits Bolkestein werd de koers extremer, want hij doorbrak het taboe op racisme en speelde in op de angst voor vreemdelingen en wakkerde die daarmee verder aan dan Janmaat ooit voor elkaar kon krijgen. Het succes van Fortuyn was het resultaat.
Toen Bolkestein naar de EU vertrok werd hij opgevolgd door Hans van Baalen. Die stak Frits naar de kroon wat betreft vreemdelingenhaat. Hans had in Leiden gestudeerd. Van die universiteit komen meer grote lichten, van Baudet tot Cliteur en heel veel VVD-ers. De laatsten zaten allemaal bij de corpsballenclub Minerva, zo ook Van Baalen. Voor hij de Kamer in mocht moest hij wel even wachten, want dat hij als student de nazivlag aan de wand had hangen was toen nog wel een dingetje. Nu kan een Thierry Aartsen met racistische standpunten zo de Kamer in. Dat Stef Blok zich eveneens racistisch heeft uitgelaten was voor Rutte ook geen probleem, maar vanwege D66 en CU moest Stef toch iets van excuus door zijn zuinige bekje persen. Net als Aartsen, die ook een halfwas excuusje moest prevelen.

Met het aanwakkeren van racisme vertroebelen zij hun economische agenda. Rutte, Wilders en Buma delen de ware VOC-mentaliteit: met piraterij en slavernij geld roven met als toetje stil leven van de daarmee verworven aandelen. Dat laatste maakt Rutte per Kabinet makkelijker. Onder Paars en Balkenende daalde het deel van de opbrengst van arbeid dat naar de arbeider ging van 92% naar 78%, onder Rutte daalde het nog verder naar 73%, de rest gaat naar het Kapitaal.
Afrika wordt beroofd van zijn grondstoffen, hier groeit het Kapitaal ten koste van de werkenden, er is niets veranderd sinds de “Gouden Eeuw”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>