Vooruitzichten

Het nieuwe jaar is begonnen maar de vooruitzichten zijn financieel weer ongewijzigd. De hogere inkomens gaan er op vooruit, de lagere blijven op zijn gunstigst gelijk. De onvrede en het wantrouwen zullen dus ook ongewijzigd groot blijven bij veel Nederlanders die van een minimuminkomen of daar net wat boven moeten rondkomen of die in onzekere baantjes het hoofd boven water moeten houden. Voor hen is het altijd balanceren, angst voor een tegenvaller waarvan je vreest dat die je de das om zal doen. En naast tegenvallers als huurverhoging, verhoging van energielasten, ziektekostenverzekering enzovoort maken de vage plannen voor verduurzaming hun angst nog groter. Wat als je een eigen huis hebt en dat net kan betalen en de overheid dwingt je om een warmtewisselaar aan te schaffen. Het zal zo’n vaart niet lopen, maar de Haagse ideetjes maken de burger toch bang. Hij vreest dat hij dan zijn huis zal moeten verkopen, en dan? Op een 10 jaar durende wachtlijst voor een huurhuis?
Leuk voor hem om te horen dat het zo goed gaat, dat degenen die toch al flink verdienen er weer meer bij krijgen.

Piketty heeft wederom gelijk gekregen, er is niets met zijn waarschuwingen gedaan. Het geld blijft van arbeid naar kapitaal stromen. Dit jaar gaat het minimumloon er 1% op vooruit, dat is wel wat anders dan de bedrijfswinsten, daar telt 10% winst bijna als verlies.
We gaan van 4 naar 2 belastingschijven. Dat heet een vereenvoudiging, maar betekent dat de oude laagste schijf er op achteruit gaat en de rest er op vooruit. De laagste inkomens leveren dus als enige in. De ruim 8% van de kinderen die in ons land onder de armoedegrens leven hoeven ook dit jaar niets te verwachten van Rutte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *