Vrede op aarde

Sinds Fortuyn heeft de roep om strenger te straffen effect gekregen. Ons land staat inmiddels aan top in de EU wat betreft de zwaarte van de strafmaten. Het is een negatieve ontwikkeling, want strenger straffen maakt de samenleving niet veiliger, integendeel.
In de VS waren de straffen altijd al zeer streng, compleet met doodstraf, maar de misdaadcijfers zijn er desondanks torenhoog. Bij ons waren de misdaadcijfers een stuk lager in de tijden van relatief milde straffen. En nog roepen velen hier om de straffen verder te verhogen. De media zijn voor een flink part debet aan die roep. Mensen krijgen tegenwoordig niet alleen via de Telegraaf ophitsend en bang makend nieuws over misdaad, ook de publieke omroepen doen daar nu aan mee. Maar als je mensen zelf laat deelnemen als jury in een rechtszaak, dan vragen zij een mildere straf dan de rechter bleek uit onderzoek in Zwitserland. De enige reden waarom zij tot een milder oordeel komen is feitenkennis. En die krijgen zij als jury niet uit de media, maar van de directe bronnen. In de media worden de feiten opgeleukt of weggelaten, of men is niet goed op de hoogte. Op Radio 1 zegt interviewster Plagge rustig dat een verdachte van een ernstig misdrijf zijn rechten verspeeld heeft. Maar dat is nu net de basis van onze rechtsstaat, iedereen heeft rechten, ook die verdachte, wij leven hier immers niet in China of Saudi-Arabië.

De doodstraf wordt, ondanks het verzoek van Trump om hem vaker te geven, de afgelopen jaren steeds minder opgelegd en uitgevoerd in de VS. Het is een straf die in wreedheid niet onderdoet voor een ernstige misdaad, en de rechtsstaat onderscheidt zich toch van misdadige praktijken door zo humaan mogelijk te straffen. Bij veel strafzaken blijft altijd een kans dat de rechter iets heeft gemist en daardoor tot een foutief oordeel is gekomen. Dan is de doodstraf onomkeerbaar. Bovendien zadel je de rechter en zijn rechtsapparaat op met het uitdelen van een inhumane straf. Dat heeft ook zijn negatieve gevolgen. Van straffen wordt niemand beter, maar van hard straffen wel slechter. Recidive neemt toe naarmate de straf zwaarder wordt. Daarnaast blijkt dat mensen die voor de rechter moeten verschijnen vanwege ernstige delicten voor het overgrote deel psychische problemen hebben. Iedere gevangeniscipier kan vertellen dat hij eigenlijk in een psychiatrische inrichting werkt. De aanpak zou daar op moeten zijn afgestemd, maar het tegendeel gebeurt.

Wij leven met heel veel mensen op een heel klein stukje aarde, daar gebeurt natuurlijk wel eens wat. Die pech kan iedereen treffen, daar moeten wij mee leven, met de kans op pech. Want uitsluiten kan je dat niet, een 100% veilige wereld bestaat niet. Maar waar de overheid strenger optreedt zie je dat het juist onveiliger wordt, of je zit in een dictatuur. Pak de oorzaak aan van criminaliteit , dat is de enige verstandige en slimme manier om de samenleving vrediger te maken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *