Vrijheid van onderwijs

De islamitische school Haga in Amsterdam ligt onder vuur, er zou aan beïnvloeding worden gedaan. Dat kan op zich geen reden tot zorg zijn, want beïnvloeding vindt op alle scholen plaats. Maar hier gaat het om mogelijk zeer conservatieve islamitische opvattingen en wordt een link gelegd met IS.
De school ontkent, harde feiten zijn er (nog) niet, maar de AIVD heeft een waarschuwing gegeven en dat is blijkbaar voldoende reden om er mee naar buiten te treden.

Van christelijke scholen weten wij dat die een flinke invloed hebben op het denken van hun leerlingen. Het is niet voor niets dat juist in de streken waar die scholen dominant zijn de bevolking niet alleen op christelijke partijen stemt, maar waar de aanhang van extreem rechtse partijen ook het grootst is. Voorts zie je dat dankzij het vak economie in heel het land het neoliberale gedachtegoed leidend is geworden. Werd tot de jaren 80 nog het sociaal-economisch model van John Meijnard Keynes als wetenschappelijk bewezen gezien, daarna was het vrijemarktmodel van Milton Friedman de standaard. Wat vergeten wordt is dat economie geen exact vak is, in feite niet wetenschappelijker dan astrologie. Een economisch model is een politieke keuze. En als er één keuze wordt onderwezen dan is dat dus pure politieke propaganda. De verrechtsing is daar voor een flink deel aan te wijten. En met de instroom van vooral ontslagen bankjongens is het vrijemarktdenken nog dominanter in ons onderwijs geworden.

Of streng islamitisch onderwijs leidt tot meer terroristen is twijfelachtig, de jihadisten zijn doorgaans niet op school geradicaliseerd, maar op straat. Discriminatie en een uitzichtloos crimineel bestaan zijn eerder factoren die tot radicalisering leiden. Geert Wilders, Thierry Baudet, Sybrand Buma en Klaas Dijkhoff vormen met hun ophitserij een groter gevaar voor radicalisering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *