VVD = PVV

De PVV toont op de NPO filmpjes in de zendtijd voor politieke partijen waarvoor de partij 30 jaar geleden voor een volksopstand zou hebben gezorgd en zeker kon rekenen op vervolging door justitie vanwege ophitsing en discriminatie. Tegenwoordig mag alles blijkbaar, al hoor je ook veel geklaag dat je juist niets meer mag zeggen. Dat is echter de reactie van lieden die niet tegen kritiek kunnen. Elke opmerking over een grap of traditie die als discriminerend wordt ervaren zien zij als een beschuldiging van racisme. Heeft de gediscrimineerde eindelijk het lef om op een racistische ondertoon te wijzen, dan wordt hij beschuldigd de ander te beroven van zijn vrijheid van meningsuiting. Hij moet kennelijk gewoon weer zijn “bek houden” om met Rutte te spreken.
Vrijheid van meningsuiting geldt blijkbaar niet voor iedereen. Zeker niet voor “allochtonen”. De gemeenteraad in Den Haag liet zien hoe ver de Wildersen durven te gaan. En het blijft niet bij de PVV of FvD. Een PVV-motie werd in de Haagse raad afgewezen, maar de VVD steunde hem wel en de VVD-burgemeester Van Zanen liet alles rustig passeren. Terwijl het over een extreme motie ging, regelrecht uit de bruine nazidoos.

De PVV stelde dat de woningnood te wijten is aan “de enorme toename van door allochtonen verwekte kinderen”. De motie wilde zorgen voor het stoppen daarvan. Ofwel, de partij van Wilders zou het wel even regelen dat allochtonen geen kinderen meer krijgen. Van Zanen vond het een keurige motie, zijn partij de VVD steunde hem zelfs. En dat was niet nodig, want van tevoren wist men dat de motie het niet zou halen. Het was dus een bijval voor de bühne. Ooit gooide VVD-ster Haya van Someren vrouwenrechten over boord voor electoraal gewin, nu gooien de Haagse VVD-ers het laatste restje liberaal gedachtegoed bij het vuil.
Overigens was de Haagse bevolkingsgroei de afgelopen 5 jaar 0,8%, amper 800 zieltjes per jaar, voor een stad van 544.766 inwoners uiterst beperkt. Het woningtekort is dan ook uitsluitend te wijten aan het woningbeleid van de VVD, gesteund door CDA en PVV. Massaal sociale woningen vermarkt en nieuwbouw ernstig belemmerd door de verhuurdersheffing van Stef Blok. Maar de VVD lift met Wilders mee met diens vals aanwijzen van de “allochtoon” als zondebok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *