VVD-wetten vrijbrief voor fraude

Met de schandalige steun van Diederik Samsom en Jetta Kleinsma kon Rutte de participatiewet invoeren, een solidair klinkende naam voor een bezuinigingswangedrocht. Op alle fronten pakt deze wet slecht uit. Alleen Den Haag heeft wat bezuinigd, maar de gemeenten draaien voor die bezuinigingskosten op, met veel te weinig geld. En dus bezuinigen die op hun taken en sluiten bibliotheken en zwembaden en korten zij op groenvoorziening. Massaal worden er bomen gekapt en opgestookt in biomassacentrales. Maar ook de paar goede projecten in probleemwijken worden geschrapt.

Onder anderen de jeugdzorg is met de participatiewet een drama geworden mogen wij dagelijks in de media lezen. Maar toch hebben er ook mensen voordeel bij. Zo bleek een 73-jarige vastgoedondernemer uit Harlingen 7 ton te hebben weggesluisd uit pgb-budgetten, geld bestemd voor kwetsbare jongeren. Een attente curator greep in bij het faillissement van een instelling. Maar er zat een reeks faillissementen van zorginstellingen achter. De curator haalde zo 2 miljoen fraude boven water. Klein bier voor Sywert van Lienden, maar dat is dan ook een CDA-prominent. De Harlinger was geen onbekende in de oplichtingswereld maar kon desalniettemin rustig miljoentjes frauderen dankzij de participatiewet. Wijlen Henry Keizer, intieme vrind van Rutte en partijleider van de VVD, bleek zelf ook zo’n oplichter. Geen wonder dat de wetten van de VVD uitpakken als broedplaatsen voor criminelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *