Waar blijft de SP?

De SP profiteert niet van de onvrede over het neoliberale beleid en de desastreuze gevolgen daarvan. De rechtse wind waait overal en heeft geleid tot zinloze en alles ontwrichtende oorlogen in Irak en Afghanistan. En tot een steeds groter wordende kloof tussen de armste en de rijkste wereldburgers. Met de emancipatie van de gekleurde wereldbevolking worden de witte burgers geconfronteerd met de erfenis van eeuwen slavernij en racisme. Nog altijd willen velen dat niet onder ogen zien. Slavernij is al zo lang geleden en racistisch zijn we helemaal niet. Dus niet zeuren en anders hoepel je maar op naar je apenland.
Waar blijft de SP om solidair te zijn met ook haar gekleurde landgenoten? De partij neemt geen stelling. Of toch wel, in de Amsterdamse gemeenteraad. Daar sloot ook de SP zich aan bij de hetze tegen Sylvana Simons. Die moest de mond gesnoerd worden met haar domme praatjes over racisme. Alle partijen in de hoofdstad vonden elkaar in hun homeopathische verdikking tegenover dat verdunde Bij1.

Ook over de arbeidsmigratie en vluchtelingen houdt de SP zich koest. Of toch niet. Leo Lucassen(VK 19-2) wees op de woordkeus die door SP-Kamerleden wordt gebezigd. Arbeidsmigranten wordt in eerste instantie aangewreven dat zij overlast veroorzaken en pas daarna dat zij ook nog zorgen voor arbeidsverdringing. Dat doet niet onder voor Wilders’ Polenmeldpunt. En in het vluchtelingendebat gaat het er al niet echt beter aan toe.

De SP wil de kiezer van Wilders binnen hengelen en kiest daarom geen stelling in diens politieke verdienmodel. Zijn kiezer wint de SP er niet mee, maar de partij verliest er wel eigen aanhang door. Lillian Marijnissen doet haar werk degelijk en goed getraind, maar dat is te weinig. Er moet vuur bij, niet uitstekend gespeeld vuur in gescripte woorden, echt vuur uit volle overtuiging. Een socialistische partij staat voor solidariteit die over grenzen en kleur heen gaat. De Poolse of Soedanese arbeider, de Syrische of Afghaanse vluchteling, het zijn allen wereldburgers zoals ook de Nederlandse Brabander met een kleurtje of de witte Groninger. Daar mag een socialistische partij nooit verschil in maken. Vorig jaar haakte de SP af bij een demonstratie “tegen racisten in de Amsterdamse Raad”, op eigen titel liep Sadet Karabulut mee, bij haar leeft het vuur wel. Niet bang om zich tegen Wilders en Baudet en hun racisme te keren. Met zo’n partijleider had de SP weer (rode) kleur op de wangen gekregen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *