Welk debat?

Antidemocraten moeten ook mogen zeggen wat ze willen, zij kunnen nog zo rechts zijn, fascist mag je hen niet noemen. Zij mogen alles zeggen. Dat Frits Bolkestein al lang geleden beweerde dat witte mensen superieur zijn werd hem nauwelijks kwalijk genomen, hij bleef onverminderd populair en kreeg podia in alle kranten. Nieuw is veel van wat Baudet zegt dus niet.
De Balie in Amsterdam organiseerde een debat waar niet alleen extreemrechtse gasten verschenen, maar waar ook de leiding in handen van een extreemrechts figuur was. De Balie-baas Albrecht vond dat binnen zijn beleid passen om alle geluiden uit de samenleving te laten horen. Allemaal ten behoeve van het debat. Maar als je mensen een podium geeft die erop uit zijn om podia alleen voor hun geluid open te stellen, dan is dat het einde van het debat. En als kritisch moslima Eltahawy dan bedankt voor de eer om op een podium te verschijnen waar mensen worden uitgenodigd die het vrije debat niet wensen, dan deugt die weigeraar niet.

Democratie moet ruimte bieden aan alle verschillende mensen en hun ideeën. Dat in de huidige tijd juist wordt geëist dat mensen zich moeten aanpassen of assimileren, dat “wij” ineens een duidelijke groep is, dat ieder ander in dat beeld niet deugt, dat is bedreigend voor de democratie. Om die tendens en met name de extreme exponenten daarvan ruim baan te verlenen is zeer bedenkelijk. Zeker als dat debat alleen maar extreemrechtse deelnemers en leiding kent. En als de mensen die pal voor de democratische rechtsstaat staan daartegen een signaal afgeven, door niet te komen, moet je daar bij stilstaan, want ook dat is een mening, één die je zeker mag horen in plaats van af te schilderen als beknotting van vrijheid van meningsuiting.

De vorige baas van De Balie, wijlen Anil Ramdas, zei het goed over hoe groepen in de samenleving worden weggezet zonder een beschaafd debat: “Waar de allochtonen onder gebukt gaan is niet de harteloosheid van de anderhalf miljoen mensen die Wilders openlijk steunen, maar het schouderophalen van de rest”. Laat Albrecht eens luisteren naar de argumenten van Eltahawy om niet te komen in plaats van zijn schouders op te halen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *